Takip Et

Aydın’da sebzecilik ve örtü altı yetiştiriciliği-10 Aydın örtü altı yetiştiricilik swot analizi

• 2-Weaknesses (Zayıf Noktalar)

• Yüksek derecede devlet sübvansiyonuna bağlı olan ve çok fazla parçalanmış yapıda olan küçük işletmelerin ağırlıkta olması

• Toplam yaş sebze ve meyve üretimimizin ancak % 5’inin ihraç ediliyor olması

• İhracata konu olan sebzelerin uluslar arası piyasalarda talep edilen çeşitlere uygun olmaması.

• Üretimden tüketime varan süreçte miktar ve kalite kayıplarının yüksek olması.

• Yaş sebzelerin yapısı gereği hasattan kısa süre sonra pazara sunulması gerekliliği.

• Hibrit sebze tohumlukları ile sertifikalı tohum ve fidelerin yurt içi üretimlerinin yetersizliği.

• Ülkemiz şartlarında enerji fiyatlarının oldukça yüksek olması.

• Sebze sektöründe, özellikle Aydın ilinde güçlü üretici birliklerinin var olmaması.

• Üreticiyi mağdur eden girdi fiyatlarındaki artışlar.

• Sebze satış fiyatlarında süre giden istikrarsızlıklar.

• Fiyat istikrarsızlıkları sonucu gübre ve bitki besleme ürünlerinde görülen tüketim ve verim azalmaları.

• Mevcut ekonomik durumun iç tüketim azalmasına yol açması.

• Dar gelirlilerin market, pazar ve manav fiyatlarında alım yapamaması.

• Depolama ve soğuk zincir sisteminin gelişmemiş ve zayıf olması.

• Ülkemiz üreticilerinin diğer ülke çiftçileriyle eşit şartlarda rekabet edememesi.

• Temel girdilerdeki KDV oranlarının yüksekliği.

• Akredite olmuş rezidü laboratuarlarının yetersizliği ve üretim merkezlerine uzak olmaları.

• Yaş sebze üretiminin kayıt altına alınması esnasında üreticilerin mağdur edilmesi.

• Aydın İlinin sebzecilik master planının yapılmamış olması

3-Opportunities (Fırsatlar)

* Tarımın tüm ülkeler için staratejik öneme sahip bir sektör olması;

* Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu ticaret için çok önemli fırsatlar sunmakta olması;

* Sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlerinin tüketiminin hız kazanmış olması;

• Türkiye’nin olası AB üyeliği çok önemli ihracat fırsatları sunması;

• Yaş sebzelerin beslenme açısından önemi(Yüksek oranda su, mineral, düşük oranda protein, karbonhidrat, yağ içermeleri)

• Rekabetçi işçilik ücretleri;

• Sağlık konusunda artan bilince bağlı olarak organik tarımda görülen artış;

• Yaş sebze ihracatımızda ilk beş ülkenin nüfus ve tüketicilik alışkanlıkları bakımından sırasıyla Rusya Federasyonu, Ukrayna Almanya, Romanya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yer alması;

• Gıda güvenliğini ve kalitesini sağlamaya yönelik sistemlerin devreye sokulmuş olması;

• Bitkinin ihtiyacı olan ısıtma sistemlerinin gelişmesi ve ısıtma imkânlarının çeşitlenmesi yaralanma fırsatlarının artması;

• Bitki döllenmesinde bombus arılarının kullanılabilirliği;

• AB’nin yasakladığı zirai mücadele ilaçlarının kullanılmıyor olması;

• Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun”unda % 15 belediye rüsumunun % 2’ye düşürülmüş olması; 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.