Takip Et

JEOTERMAL UYGULAMA VE MEVCUT MEVZUATLA İLGİLİ KISACA VE BAŞLICA ÖNERİLER

1-2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Manisa valiliği’ne yazdığı yer altı suları/arsenik konusunda raporda belirtilen hususlar Aydın için tamamen geçerlidir.Rapor ışığında Aydın incelemeye alınmalıdır.

2-Jeotermal bilgilendirme ile ilgili olarak bilimsel veriler yayın hayatına kazandırılmalıdır.Bunun için öncelikle akademik çevrelerin jeotermal şirket etkisinden bağımsız ve bilimsel çalışmalarına imkan sağlanmalıdır.

3- Jeotermal akışkanlarda yoğun oranda radon (Radyoaktif element) bulunmaktadır.Konu ile ilgli oarak Ege Üniv. Halk Sağlığı ABD’nin 2010 yılındaki yüksek lisans tezi incelenmelidir.Aydın ve Manisa’da jeotermal isitemlerde acilen radon ölçümleri gerçekleştirilmelidir.Yasaya da “radyoaktivite sınırları” eklenmleidir.

4-Aydındaki keson kuyulara jeotermal etki DSİ tarafından kıyaslamalı olarak yayınlanmalıdır.

5-Toprak Koruma Kurulundaki KAMU GÖREVLİSİ SAYISI azaltılmalı, sivil toplum temsilcileri sayısı artırılmalıdır.

6-Jeotermal denetleme bağımsız ve sivil kurumlara devredilmelidir.

7- 3573,2872 ve 167 sayılı yasalarda jeotermal lehine getirilen haksız kazanımlar ortadan kaldırılmalıdır.Su,mera,zeytincilik,tarımın genelini ilgilendiren alanlarda kamu yararı çevre ve tarımdan yanadır,prensibi öncelikle devlet tarafından benimsenmelidir.

8-Jeotermal sistemler için “faaliyete geçme esasları” içerisinde yer alan “ÇEVRE KORUMA ETÜT RAPORU” belediyelerin yetkilerine çevrede yaşayan insanların yaşama biçimlerine tecavüz etmektedir. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMALIDIR.

9-5686 Sayılı yasa yeni baştan ele alınarak çevre ve tarım odaklı hale getirilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.