Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM İyi Parti Seçim Beyannamesi:-3

İyi Parti’nin Seçim Beyannamesi’ne dayanarak tarıma yaklaşımını ele almayı sürdürüyoruz.

• “Meraları, köy tüzel kişiliğine devredeceğiz, meraların ıslah edilmesini sağlayacağız. Büyükşehir Yasasında yapacağımız değişiklik ile mera, yaylak ve kışlakları köy tüzel kişiliğine tekrar devredeceğiz. Hayvancılığı geliştirme ve sürdürme politikamızın temelini oluşturan meraların köy tüzel kişilikleri tarafından kullanım hakkını yok eden yasal düzenlemeleri iptal edeceğiz ve meraların ıslah edilmesini sağlayacağız. “

 

Büyük Şehir Yasasının köyleri mahalle haline getirmesi ile bütçelerini ortadan kaldırması mahalleleşmiş tüm köy ve köylülerde bir rahatsızlık unsurudur. Bütçeleri ile köye dönen mahalleler meralarına kavuşmakla mutlu olacaklardır. Ancak meraların öncelikle rehabilite edilerek verimli hale getirilmesi gerekmektedir.

• “Türkiye tarımı ve gıda sanayisi için stratejik öneme sahip ürünlere yönelik coğrafi işaret bazlı üretim planlaması yapacağız, üreticinin hakkını koruyacağız. Üretim ve ihracat miktarı ile etkilediği çiftçi sayısı bakımından stratejik olan tarımsal ürünlere yönelik çiftçilerimizle işbirliği halinde, coğrafi işaret bazlı ürün ve bölge bazlı orta vadeli üretim planları yapılarak, üreticinin hakkını koruyacağız. Ülkemiz tarımı ve gıda sanayisi için stratejik öneme sahip fındık, kayısı, üzüm, pamuk, tütün, şeker pancarı gibi tarım ürünleri ile yem bitkisi üretim alanlarının geliştirerek verimliliklerini artıracağız, destek politikaları oluşturacağız ve bu ürünlerin işlenerek pazarlanması esnasında ortaya çıkma ihmali olan tekelleşmenin önüne geçecek yasal düzenlemeleri yapacağız.”

Bu paragrafta coğrafi işaretli tarım ürünlerinin bölgesel veya belli bir ile ait tarımsal çıkarları koruma ile ilgilidir.

Stratejik ürünlerde yaygınlaşmanın ve verim artışının sağlanması yanında kalite ve dış Pazar taleplerinin de ürün çeşitliliği açısından önem taşıdığı ortadadır.

Pazarlama sorunlarının acilen ele alınması yerinde bir tedbirdir.

• “ Çiftçimizin, suyuna ve toprağına dokunmayacağız. 7139 sayılı Kanun ile gerilen Arazi Toplulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin DSİ'ye verilen yetkileri gözden geçireceğiz, tarımsal üretimin azamileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve çiftçinin korunması hususlarını dikkate alacak şekilde uygun kurumsal yapılanma ve uygulama modelleri geliştireceğiz.

Gerçekten anlaşılması zor bir paragraf. Arazi toplulaştırmasında DSİ aleyhine art niyet aramanın mantığını anlamak zor.”

• “Çiftçilerimizin yasal takibe düşen borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız. Borç yükü altında bunalan çiftçilerimizin borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız ve uzun vadeye yayacağız.”

Aynı görüşü CHP’nin de ortaya koyduğunu görmekteyiz.Her iki teklifin gerçekleşmesi halinde zor durumdaki Türk çiftçisi nispi olarak rahatlayacaktır.Ancak hazinenin bu konuda tavrı ne olacaktır?İkincisi özel bankalara olan tarımsal kredi borçları için hangi uygulamaların yapılacağı da açıklanmalıdır.

• “Ürün Borsalarını Etkinleşeceğiz. Ürün pazarlanmasında ve ürün fiyatlarının oluşmasında önemli işlevi olan Ürün Borsalarını destekleyerek etkinlik kazandıracağız.

Özel ürün borsalarının da kurulması gerekmektedir.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.