Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM Ak Parti Seçim Beyannamesi:-2

Seçimlere adım adım yaklaşırken çiftçi/üretici kesimi aydınlatmak amacı ile siyasi partilerin seçim beyannamelerini esas alarak tarıma yaklaşımlarını ele almaya çalışacağız.Ak Parti Seçim Beyannamesi’nin tarımla ilgili bölümlerini irdelemeyi,eleştiri ve önerilerimizi ortaya koymayı sürdürüyoruz.

“ Tarım sektörümüzü diğer tüm sektörlerle işbirliği içinde; çevreyi koruyan ve kırsalda genç nüfusun artmasına öncelik veren, topyekûn kırsal kalkınmayı sağlayacak bir yaklaşımla ve etkin bir üretim planlaması yaparak yöneteceğiz. Ülkemizi hayvancılıkta kendine yeterli olan, bitkisel üretimde verimliliğini ve rekabet gücünü en üst düzeye çıkaran bir yapıya dönüştüreceğiz.”

Türk insanı ve çiftçisinin temel arzu ve özlemini içeren bir paragraf.Burada da sıkıntı dilek ve temennilerle gerçeklerin uyuşmaması.Çevre yasalarının uygulanmayışı,maden ,enerji,inşaat sektörlerinin tarım aleyhine faaliyetlerinde ellerini kollarını sallayarak diledikleri gibi yasaları parça parça etmeleri gerçeği Hergün yaşanırken bu paragraf dilek ve temenniden öteye geçememektedir.

(En son örneği Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri.Adım gibi eminim ki Aydın İl Çevre Müdürlüğü bu sorun karşısında da çaresiz kalacaktır.

Hükümetimize ve yetkililere sesleniyorum ve yalvarıyorum: LÜTFEN AYDIN TOPRAKLARININ DEĞERİNİ ANLAYABİLECEK AYDINLI BİR BÜROKRATI İL ÇEVRE MÜDÜRÜ OLARAK ATAYALIM…)

Diğer bir konu ise genç nüfusun önemi. Yerinde bir tespit ve proje. Köylerdeki genç nüfus yerini yurdunu terk ederek şehirlere 1 500 TL asgari ücretle çalışmaya koşmakta. Neredeyse 1960’dan beri süregelen bu durum tarımda çalışan nüfusun yaş ortalamasını 55’e yükseltmiştir. Genç nüfusu toprağa ve köyüne bağlayacak somut ve planlı projeler üretelim.

Yoksa tarımımız sürdürülebilir olmaktan çıkacaktır. Bunun sonucu da tarımımızın ve tarımsal üretimimizin yabancıların eline geçmesi demektir. Bu sonuç da bizlere ekmeği gramla, içme suyunu pipetle satmalarına yol açar.

Bu bölümde en güzel cümle: Tüm Türk milletinin özlemi;” Ülkemizi hayvancılıkta kendine yeterli olan, bitkisel üretimde verimliliğini ve rekabet gücünü en üst düzeye çıkaran bir yapıya dönüştüreceğiz.”

“ Tarımsal desteklerimizin sayısını azaltarak daha etkin bir destekleme politikası izleyeceğiz.”

Evet Ak Parti döneminde tarımsal desteklemelerde bir çok olumlu ve radikal destekleme kararları alınmıştır. Ancak yeterli olmamıştır.Desteklemeler,girdilerin yüksekliği,üreticilerin satış bedellerindeki dalgalanma ve düşüşler yüzünden sürekli aşınmakta ve yetmemektedir.

Desteklemeler gıda ve tarımsal üretim yapan ülkeler düzeyine acil olarak yükseltilmelidir

Milli Tarım Projesinin 2023 hedefi olan “ 2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılamızı 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmış, bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Bu hedefe ulaşabilmenin yolu üretimin en üst noktalara, dekar ve birim başı verimin zirveye ulaştırılması; üretilen üründe kalite, kalıntıdan arilik,tarımsal endüstrinin desteklenmesi,ihracattan üreticinin payına düşenin teslim edilmesi gerekmektedir.

Tarımsal AR-GE her alanda geliştirilmelidir.

TAGEM (Tarımsal Politikalar Genel Müdürlüğü) ’in uzun vadeli projelerinin bütçeden daha yüksek oran ve miktarlarda desteklenmesi şarttır.

2023e beş yıl kaldı. Somut sonuçların ve 40 milyar dolar hedefine ulaşmanın yolu somut, planlı ve gerçeğe uygun projelerden geçer. Bunları henüz görememekteyiz. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.