Takip Et

TARIMSAL DESTEKLEMELER VE KIRSAL KALKINMA

Tarımsal desteklemelerin amaçlarından birisi de kırsal kalkınmayı gerçekleştirmektir.

Kırsal kalkınma ve doğal kaynakların dengeli kullanımının gerçekleştirilmesi amacıyla devletin tarım sektörünü genel ekonomik hedefler doğrultusunda ve sosyal olayları şekillendirme yönlendirmesi amacı ile izlediği politikalardır.

Kırsal kalkınma desteklemeleri,kırsalı kalmamış batı ülkelerinde dahi devam ederken,Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bakımından son derece önem arz etmektedirÇünkü nüfusun önemli bir bölümü hala tarım sektöründen karnını doyurmakta,nüfusun yaklaşık %36 gibi önem bir bölümü tarımda istihdam edildiği için kırsal desteklemeler önem arz etmektedir.

Ülke nüfusunun gereksinim duyduğu temel tüketim mallarının(giyim ve gıda) üretiminin büyük ölçüde tarımdan karşılandığı düşünülürse, sektörün istikrarlı bir yapıya kavuşturulması için devletin mali bakımdan müdahalesi ve kırsal tarımı destekleme politikaları izlemesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bunun çok yönlü yararı bulunmaktadır. Devlet, yaptığı müdahaleler ile bir yandan tarım dışı mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesini (tüketiciyi koruma amacıyla) önlerken, aynı zamanda tarımsal ürün fiyatları genel düzeyini yükseltici ya da tarımsal ürünlerin maliyetini düşürücü (üreticiyi korumak amacıyla) politikalar izlemektedir. Bu açıdan tarımın varlığı enflasyonu düşürücü bir rol oynamaktadır.

Tarım politikaları aynı zamanda diğer sektörel politikalarla sıkı bir etkileşim içerisindedir.

Türk milli ekonomisinin bir parçası olarak tarım,dünya ekonomisi ile uluslararası piyasalarla bağlantı kurarak dünya fiyatlarının belirlenmesi, dış ticaret rejimi poltikalarının oluşmasına aracılık etmektedir.

Türk tarım sektörünün milli ekonomideki diğer sektörlerle etkileşimi girdi-çıktı ilişkileri, iç ticaret hadleri ve makroekonomik politikalar yoluyla belirlenmektedir.

Tarım sektörünün işletme veya üretici ile bağlantısı ise tarımsal üretim,arz-talep oranları ve fiyat oluşumu yoluyla gerçekleşmektedir.İşte Türk tarımının zayıf yanı da budur.Bu alanda piyasa düzenleyici ve fiyat belirleyici yönü bulunmamaktadır.

İç piyasa hareketleri kadar dünya ticaretindeki hemen hemen tüm gelişmeler, dünya tarım ürünleri fiyatlarına ve dış ticarete yansıdığı oranda, içöpiyasalardaki tarım ürünü fiyatlarını da tarımsal ürün gelir dengelerini de etkilemekte piyasalarda kaynak dağılımına etki etmektedir..

Söz konusu etki, ürün düzeyinde üretim teknolojisini ve ürün desenini belirler ve üretici gelirlerini etkiler. Aynı şekilde tarımsal üretim artışı veya azalışı, fiyatlar yoluyla, sektörel dengeleri etkiler ve iç ticaret hadleri yoluyla ulusal düzeye yansır

Tarımsal ve kırsal kalkınma destekleri, üretimin yönlendirilmesi ve ekonomik dengelerin korunması amacıyla üreticinin üretime devam etmesini sağlayarak, üretimin arttırılmasını ve yeni ürünlerin üretime katılmasını özendirmeyi de amaçlamalıdır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.