Takip Et

TARIMSAL KREDİ ÇEŞİTLERİ

Dünkü yazımızın devamı olarak üreticilerin yararlanabileceği kredi çeşitlerini yazmayı sürdürmekteyiz.

“Hayvancılık Kredileri: Mevcuda ek veya yeni tesis edilecek hayvancılık işletmeleri için açılan kredilerdir. Bu konuda kredilendirmeye toplam proje tutarı esas alınmaktadır. Toplam proje tutarı: Projeye dahil yapımı planlanan tüm tesislerin maliyeti+hayvanların ve diğer donatma malzemelerinin proforma fatura bedeli işletme sermayesi ihtiyacı olarak hesaplanmaktadır.

Tavukçuluk kredileri: Tavukçuluk kredileri kapsamına,

a) Yerde yumurta tavukçuluğu

b) Kafeste yumurta tavukçuluğu

c) Yerde kasaplık piliç yetiştiriciliği

d) Kafeste kasaplık piliç yetiştiriciliği

e) Damızlıkçı kasaplık piliç işletmeciliği

f) Damızlıkçı yumurta tavuğu işletmeciliği, konuları girmektedir.”

Arıcılık Kredileri: Bu kredilerden yararlanacakların arıcılık bilgileri, üretim alanlarının tekniğe uygunluğu, verilecek kredinin sağlayacağı fayda, ödeme gücü ve teminatın durumu ile bölgesel özellikler incelenmektedir. Arıcılık kredilerinde tarım teşkilatı, arıcılık birliği ve kooperatifleri tarafından açılan kurslardan birini bitirmiş olduğuna dair bir belgeye sahip olanlar, kurs görmemiş fakat kendi kendini yetiştirmiş ve fenni kovanlarla arıcılık yapabileceğine dair mahalli tarım teşkilatınca kendisine belge verilmiş olanlar, en az 10 fenni kovana sahip olanlar ve ana arıcılıkta en az 25 ana arı kovanı ile birlikte 10 normal kovanla arıcılık yapmak isteyenler, arıcılık işletmelerinin kurulmasını amaçlayan ve 50 kovandan az olmamak şartıyla arılık inşa etmek isteyenler ziraat ve veteriner fakülteleriyle, ziraat ve hayvan sağlık okullarından mezun olanlar, en az 100 kovanlık damızlık oğul arı üretimi yapmak isteyenler faydalanabilmektedir.

Bağcılık Kredileri :Yurdumuzda bağcılık yapan tüm üreticiler bağcılık kredilerinden yararlanabilirler.

Kredi Verilmesinde Üreticilerde Aranacak Nitelikler: Bu konudaki kredilerden 1311 sayılı kanun gereği yeniden 30 dekara kadar bağ tesis etmek isteyen küçük üreticilerle ihracata dönük yaş ve kuru üzüm yetiştiren üreticiler öncelikle yararlanmaktadırlar. Tesis edilecek azami bağ sahasının 90 dekarı geçmemesi gerekmektedir. Bağcılık kredileri kurulmuş işletmeler için, donatım Kredileri, mevcut bağlar için gerekli olan bez, naylon tente ve bunun gibi malzemelerin karşılanabilmesi amacıyla açılan kredilerdir. Donatma kredileri de azami 90 dekar bağ için kullandırılır.

• Tulgar Adı geçen tez. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.