Takip Et

DÜNYADA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÖRNEKLERİ VE GEREKLİLİĞİ

Arazi toplulaştırması tarıma çok yönlü faydalar sağlamaktadır.Bazı ülkeler bu faydaları erken farkederek farklı biçimlerde uygulamışlardır.Uygulama sonuçları ister Türkiye’de ister dünyaa olsun yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

• Toplulaştırma Proje alanlarında tarım topraklarının amacına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, gereken iyileştirmelerin yapılması, doğal alanların oluşturulması ve korunması ortaya çıkmaktadır.

• Toprak ve su kaynaklarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi, toprağı doğa ile uyumlu kullanımı sağlanmaktadır.

• Tarım arazilerinin korunarak etkin kullanımının önemini daha da artırmaktadır.

• Amaç dışı arazi kullanımı azalmaktadır.

• Tarım arazileri üzerindeki baskıyı da azaltmaktadır.

• Tarım arazilerinin amaca uygun ve planlı kullanılmasının yolunu açmaktadır.

• Toplulaştırma,rarımsal yapıyı iyileştirmeye yönelik projelerdir.

• Sağlıklı arazi politikası, sağlıklı bir politika için de güncel ve güvenilir toprak veri tabanının oluşturulmasını sağlamaktadır.

 

“Dünyada arazi toplulaştırması konusunda başarı sağlamış Almanya, İsviçre, Fransa, Avusturya vb ülke örnekleri vardır. Bu ülkeler toplulaştırmayla beraber üretim ve imar çalışmalarını arttırmış, işgücü ve harcamalarda tasarruf sağlamış, parsel sayısını düşürüp işletme genişliklerini arttırmış, bitkisel hayvansal verim artışı sağlamış, yol uzunluğu ve masrafları azaltmışlardır (Anonim, 2018b).”

“Dünyada birçok ülke işletme arazilerinin parçalanmasını önlemek amacıyla bölünebilecek alt sınırlar belirlemiş miras yolu ile parçalanmayı önleyen kanunlar çıkarmıştır. Bu hukuki tedbirler ile arazi sahibinin ölümünün ardından arazilerin devredilmesi, işletilmesi, ortak mülkiyetlilik durumu Fransa, Avusturya, Belçika, Almanya, Irak, İsviçre yasalarında bulunmaktadır. Küba, Meksika, Irak ve Mısır gibi ülkelerde toprak ve iskan kanunuyla çiftçilere dağıtılan arazinin bölünemeyeceğine dair içerikler yer almaktadır. Ayrıca toplulaştırma yapılan arazilerde tekrar parçalanma olmaması için Avusturya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Ürdün'de toplulaştırmadan sonra arazilerin tekrar parçalanması engellenmiştir. Arazi parçalanması şart ise arazilerin parçalanması asgari parsel yüzölçümü ile sınırlandırılarak ve zarar söz konusu olmayacaksa parçalanma gerçekleşebilir. Türkiye'de 20 dekar olarak belirlenen bu sınır, Hindistan'da 2 dekardır. İsveç’te bu kuralı önemsemeyen mülk sahibine devlet tarafından masraf bedeli ödetilmektedir. Kimi ülkelerde ise bu konuya dair kanunlar olmadığından arazi toplulaşmasından sonra parçalanmış arazilerde tekrar toplulaştırma çalışmasına gidilmektedir (Ercan, 1970: Sayılan 2013'ten).”

“Arazi toplulaştırması bozulan tarımsal yapının işletmecilik gereklerine göre yeniden düzenlenmesi için alınan önlemleri kapsar ve dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzun yıllardan beri uygulanan en köklü yapısal önlemdir. Bu bakımdan arazi toplulaştırması aşağıda ayrı bir başlık halinde ele alınmıştır.

Arazi toplulaştırması; Aynı kişi ve ailesine ait farklı sebeplerle tarımsal üretime olanak tanımayacak şekilde toprak koruma ve zirai sulama önlemlerinin alınmasını zorlaştıracak boyutta; parçalanıp küçülerek, asıl şekillerinin dışına çıkarak bozulan arazi parsellerinin ve paylarının birleştirilerek, bütünleştirilip tekrar düzenlenmesi işlemidir (Küsek, 2014).

İşletme arazilerinin parçalanmasını önlemek miras yasalarında yapılacak düzenlemelerle mümkün iken küçük, parçalı, dağınık ve şekilsiz yapıların düzenlenmesi ancak arazi toplulaştırmasıyla mümkündür. “ 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.