Takip Et

TÜRK EKONOMİSİ İÇİNDE TARIM VE İMALAT SANAYİİ

Türk imalât sanayii içinde tarıma dayalı sanayiler oldukça önemli yer tutmaktadır.

Çünkü, tarıma dayalı sanayii işletmelerinin hammadde ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu yurt içi kaynaklardan, ve doğrudan tarım sektörünün üretiminden karşılanmaktadır.

imalât sanayi işyeri sayısını ele aldığımızda tarıma dayalı sanayiinin payı yaklaşık olarak %50’dir. Bu sektörde, en fazla iş yeri ise sırasıyla; dokuma- giyim ve gıda sanayiine aittir (DİE, 2005).

TZOB Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’ın ifadesi ile,2016 yılı rakamlarına göre,” Reel sektörün temelinde yer alan tarım, imalat sanayi içinde yer alan gıdanın yanı sıra, tekstil, içecek, tütün birinci derecede tarım sektörüyle bağlantılı. Tarım, sadece bununla da kalmıyor, ulaştırmadan finansa, yiyecek sektörüne, depolamadan, toptan ve perakende ticarete çok değişik sektörlere hammadde sağlamakta, kaynak aktarmaktadır. Milli gelire 52,3 milyar dolar katkı sağlayan tarım, 90 milyar dolara yaklaşan bitkisel, hayvan ve hayvansal ürün üretimiyle, 16-17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatına imkân tanımasıyla, sağladığı 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla imalt sektörünü besleyen ana sektör konumundadır.

Diğer sektörlerle Gayri safi milli hasıladan aldığı pay kıyaslandığında tarım üvey evlat konumundadır. Çünkü, Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) rakamlarına göre, tarımın yurtiçi hasıladan yüzde 6,1 pay alırken “imalat sanayi yüzde 16,7, toptan ve perakende ticaretin yüzde 11,5, inşaat sektörünün yüzde 8,2, ulaştırma, depolama sektörünün yüzde 7,9 pay almaktadırlar.

Tarıma dayalı sanayide tarım hammaddesini kullanarak elde edilen katma değeri sektörler bazında ele alırsak;

Sektör Katma Değer(Milyon Dolar)

Gıda-içki: 134,300

Tütün: 30,300

Tekstil-giyim: 198,050

Deri: 6,922

Orman: 9,400

Kağıt: 21,330

Toplam 401 000

Sayın Bayraktar’ın ifadesi ile,” Sanayiciye sağlanan desteğin tarımdan esirgenmemesi gerekmektedir. Zor şartlarda üretim yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapılmasına neden olan Türk çiftçisi, üvey evlat muamelesi görmemelidir, Bu gerçeği görelim, çiftçimize, tarım sektörüne değer verelim. Tarım sektörünü şaha kaldıralım. Sadece ülkemizi doyurmakla yetinmeyelim, bölgemizin de gıda ambarı olalım.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.