Takip Et

KÜÇÜK PARÇALI TARIM ARAZİLERİ KONUSUNDA ZİRAAT ODALARI’NIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Tarım arazilerinin mevcut durumu,verimsizliği konusunu ele aldığımız bu yazı dizinin son bölümünü ülkemizin en büyük üretici örgütlenmesi olan Ziraat Odaları ve onların üst organı olan TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) nin görüşlerine ayırdık.

“Ülkemizde küçük işletme sahibi çiftçilerimizin yetersiz gelirleri ile artan üretim maliyetlerini karşılayamadığından tarımsal faaliyetlerini sürdürmeleri oldukça güç hale gelmiştir.

Üretilemeyen kaynak olan ve gıda güvenliğimizin teminatı topraklarımızı korumalı ve stratejik öneme sahip bu konu öncelikli olmalıdır.

Tarım topraklarının sorunlarının giderilmesinde ise öncelikle ve ivedilikle arazi kullanım planlaması ve üretim planlamasının birlikte yapılması şarttır.

Tarım olmadan istikrarlı bir kalkınma olamayacağı dikkate alındığında, ülkelerin kalkınmalarını sağlamak açısından sürdürülebilir bir tarımsal üretimin temin edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilir tarımsal üretim ise, ancak üretimde kullanılan üretim faktörlerinin tükenmesine ve bozulmasına neden olmadan, bunları etkin bir şekilde kullanarak gelecek nesillere bırakmakla olacaktır.

Tarımın en önemli üretim faktörü hiç kuşkusuz topraktır.

Toprağı bu denli önemli yapan husus ise, daha önce de altı çizildiği üzere, onun yeniden üretilemeyen bir kıt kaynak olmasıdır.

Bu kapsamda, insanlarımızın yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri, kalkınmamızın teminatı olan sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması, ekonominin gelişimi ve yaşanabilir bir çevre için tarım arazileri sürdürülebilir bir şekilde kullanılmalıdır.

Türkiye’de uzun yıllar boyunca yanlış ve amaç dışı kullanımlar nedeniyle tarım arazileri üzerine olumsuz etkide bulunulmuştur. Ancak, son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde sürdürülebilir arazi kullanımı konusunda bilincin artmakta olduğu ve bu konuda çeşitli adımların atıldığı görülmektedir.

Son yıllarda artan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, tarım bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik projeler ve sulama yatırımlarının hızlandırılması, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesine ilişkin mevzuat değişikliği sürdürülebilir arazi kullanımı ve yönetimine ilişkin ümit verici gelişmelerdir.

Ancak bu amaçla çıkarılan yasanın tekrar gözden geçirilerek eksik ve uygulamada pürüz çıkaran noktalarının giderilmesi gerekmektedir.

Türkiye dünyada toprak rezervi azalan ülkelerden biridir. Toprak ve su kaynaklarının korunması insanlığın ve yaşamın devamlılığı için önemlidir. Tarım ve hayvancılık hiçbir zaman ihmal edilmemeli, tarım topraklarımızı özenle korumalı ve sürdürülebilir arazi yönetimi ilkelerine göre çalışmalıyız.

Kaynak: TZOB 2019 İktisadi ve Zirai Rapor.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.