Takip Et

TÜRKİYE’DE TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLU İLE PARÇALANMASI KARŞISINDA ÇİFTÇiLERİN TUTUMU

Tarım arazilerinin miras yolu ile paylaşılması konusunda TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’ın uzun zamandır yaptığı çalışmalar;bu çalışmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dikkate alınarak yasal düzenleme haline dönüşmesi bence,Türk tarımı açısından,Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en büyük ve önemi reformdur.

Zira bu alanda daha önce toplulaştırma ve toprak reformu adı altında yapılan çalışma ve düzenlemeler istenen sonuçları vermemiş köklü çözümler getirmemiştir.Özellikle sırası gelmişken toplulaştırmanın gereğinden bahsederken toplulaştırma uygulamalarının tekrar gözden geçirilmesi kanaatindeyim.

Hükümet tarafından tarım toprakları hakkında miras hukukunun düzenlenmesi ile ilgili olarak

15.05.2014 tarih ve 29001 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6537 Sayılı “5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”

31.12.2014 tarih ve 29222 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “TARIM ARAZİLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK”

03.02.2015 tarih ve 8815 Sayılı Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün “TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI” yürürlüğe konulmuş; ancak çiftçiler ve mirasa muhatap hak sahipleri aradan hala 3 yıla yakın zaman geçmesine rağmen yasa hakkında yeterince bilgi sahibi değildirler.

Ne zaman miras paylaşımına, arazi devrine veya arazilerinin satışı için tapu dairesine gittiklerinde haberdar olmaktadırlar.

Sorun nerdeyse 180 yıla yaklaşan miras hukukundan kaynaklanmaktadır. Hak sahibi çiftçi hala yeni yasayı kabullenebilmiş değildir.

Hak sahibi mirasçıların hisseli arazileri devralma konusuna gelince çoğunluk (%81,6) arazileri devralmak isteyeceklerini belirtmektedirler.Bu sırada hisseli arazilerin değerleri sorun olmakta,devredenler yüksek,devralanlar düşük bedelden işlem görmek istemektedirler.

Mirasçıların önemli bir bölümünün tarım dışında mesleklerinin olmayış sorun yaratmaktadır. Hisseli arazilerin hissedarlardan birisinde toplanması ve hisselerin bedeli karşılığı hissedarlardan birisine devri konusuna bireylerin olumsuz yaklaşmalarının temel nedenleri çiftçilikten başka yapacakları işlerinin olmaması (tek geçim kaynakları) ve toprağı çocuklarının güvencesi olarak görüyor olmalarıdır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.