Takip Et

TARIM VE EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI

Tarımın, nüfusun gıda arzını karşılaması, diğer sektörlere girdi tedariki ve o sektörler için talep yaratması tarımı önemli yapan unsurlardır.

“Genel olarak ülke ekonomilerinde başlangıçta tarım ağırlıklı ekonomik yapıya sahip iken; ekonomileri büyüdükçe tarım sektörünün ekonomi içerisindeki payı azalmaktadır (Taylor ve Lybbert, 2015: 214-243).”

“Tarımsal üretimdeki artışlar ekonominin diğer sektörlerinde büyümeyi kolaylaştırır ve bu da tarımsal büyüme üzerinde olumlu bir geri bildirim etkisine sahiptir (Taylor ve Lybbert, 2015: 214-243).”

“Tarımın, sanayiye ve ekonominin diğer sektörlerine gelişmeleri için tasarruf, sermaye ve fazladan emek temin ettiğini, sanayileşme, altyapı ve diğer projeler için döviz sağladığını, tarım dışı işgücüne gıda, sanayiye hammadde temin ettiğini, tarım dışı sektörler için pazar ve talep yarattığını belirtmektedir. Ayrıca Kuznets o dönemin şartlarında ekonomik büyüme ve yapısal değişim için tarımsal üretimin artırılması gerektiğini savunmaktadır (Singh ve Tabatabai, 1993: 1).”

“Tarımsal üretimde büyüme sadece gıda mevcudiyetini artırma ve nüfusun beslenme düzeylerini yükseltme amacıyla değil ülkenin kalkınma süreci içinde gereklidir. Tarımsal fazlanın tarım dışı sektöre kanalize edilmesi ülke ekonomisinin kalkınması bağlamında önemlidir.”

Tarımın büyüme sürecine katkıları;

• Minimum maliyet ile gıda ve lif üretimini geçimlilik seviyelerin üzerinde artırarak tarım dışı ekonominin büyümesini kolaylaştırmak,

• Tarımsal ürünleri işleyen ve tarımsal girdi sağlayan sanayilerde istihdamı teşvik etmek ve sanayilerin büyümesini desteklemek,

• Artan teknoloji uygulaması ve üretimdeki yenilikler vasıtası ile ekonominin diğer bölümlerine yönetim ve işgücü kaynakları sağlayarak üretim verimliliğini artırmak ve işgücü kaynaklarını serbest bırakmak

• Endüstriyel büyüme için sermaye kaynağı sağlamak • Endüstriye geçiş sırasında devlet hizmetlerini finanse etmek için vergiler sağlamak gösterilebilir (Mackie, 1964, 1-10)”

“Tarımın ekonomik büyümeye katılma kapasitesi; en uygun üretim metotlarını hangi ölçüde benimsediği, organizasyonu ne kadar iyileştirdiğine bağlıdır.”

“sanayileşmiş ülkelerde dahi, tarımın reorganizasyonu ile ülke ekonomisinin ilerlemesi arasında çok sıkı ilişkiler vardır. Tarımda üretim metotlarının iyileştirilmesini mümkün kılan donanım ve teknolojik buluşların kaynağı, başta sanayi olmak üzere tarım dışı sektörlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde, yatırım malı sanayileri gelişmemiş olduğu için gerekli makine ve teçhizat teknolojilerinin çoğunu dış âlemden sağlansa dahi; sağlıklı bir ekonomik gelişme süreci adına tarım ve tarım dışı sektörlerin birlikte bütünleşerek uyum içinde olmaları gerekmektedir. Bu tarz ekonomilerde tarıma girdi sağlayacak ara malı sanayileri gelişme eğilimindedir. Tarımda kullanılan üretim faktörleri bileşiminde; modern teknolojik gelişmelerin ilerlemesi için gereken değişiklikler yapılmalı ve küresel olarak kaynak prodüktivitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Tarım sektöründe bu yönde ilerlemeler sağlandığı ölçüde; sadece tarım değil, bütün ekonomi gelişecektir (Dura, 1991: 237).

Kaynak: Gülşah Arslan, Türkiye’de Uygulanan Tarım Sektörünün Temel Sorunları ve Uygulanan Tarım Politikalarının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: 2000-2018. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.