Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-101

19 Kasım 2002 tarihinde iktidara gelen Abdullah Gül başbakanlığındaki AK Parti Hükümeti'nin devraldığı tarımsal tabloyu irdelemeyi sürdürelim.

Türkiye’de hayvan sayıları 1995-2003 yılları arasında verilmiştir. Hayvan varlığı içerisinde büyükbaşa oranla küçükbaş hayvan varlığı ağırlıklıdır. Küçükbaş hayvan varlığı içerisinde ise koyun varlığı 2003 yılında 25 milyon ile en fazladır. Sığır varlığı ise 2002 yılında kültür ırklarındaki artışa paralel olarak bir milyonun altına düşmüştür. Küçükbaş hayvancılıkta ikinci sırada keçi gelmektedir. Keçi varlığı kıl keçisi ve tiftik keçisinden oluşmaktadır. Keçi varlığı kıl keçisi ağırlıklıdır. Türkiye’de önemli bir yetiştiricilik dalı da kümes hayvancılığıdır. 2003 yılında 277 milyon adet olan tavuk sayısının % 78.2’si et tavuğu iken %21.8’i yumurta tavuğundan oluşmaktadır(1).

Türkiye’de hayvan sayıları 1995-2003 yılları arasında verilmiştir. Hayvan varlığı içerisinde büyükbaşa oranla küçükbaş hayvan varlığı ağırlıklıdır. Küçükbaş hayvan varlığı içerisinde ise koyun varlığı 2003 yılında 25 milyon ile en fazladır. Sığır varlığı ise 2002 yılında kültür ırklarındaki artışa paralel olarak bir milyonun altına düşmüştür. Küçükbaş hayvancılıkta ikinci sırada keçi gelmektedir. Keçi varlığı, kıl keçisi ve tiftik keçisinden oluşmaktadır. Keçi varlığı kıl keçisi ağırlıklıdır. Türkiye’de önemli bir yetiştiricilik dalı da kümes hayvancılığıdır. 2003 yılında 277 milyon adet olan tavuk sayısının % 78.2’si et tavuğu iken % 21.8’i yumurta tavuğundan oluşmaktadır. (2)

Türkiye’de inek sütü verimi, 1995-2003 yılları arasında sürekli bir artış göstermiş ve 1584.01 kg/baş’tan 1887.70 kg/baş’a ulaşmıştır. Ancak bu rakamın Türkiye ortalaması olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Kültür-melez ırklarında süt verimi yüksektir. Türkiye ortalamasının düşük çıkmasının nedeni, yerli ırkların etkisidir. Ayrıca süt sığırcılığında verim durumu bölgeler arasında da farklılık göstermektedir. Ege ve Marmara gibi bölgelerde yüksek iken Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde düşüktür. (3)

Türkiye’de et üretiminde genellikle artış yönlü bir değişme görülmektedir. Sığır –dana eti üretiminde 1995 yılından itibaren et üretim miktarı artış göstermiş ve 2002 yılında % 12 artış sağlanmıştır. 2003 yılında ise bir miktar düşüş olmuştur. Koyun-kuzu eti ve keçi eti üretimi ise sığır etine göre daha dalgalı bir yapı göstermiştir. Beyaz et üretiminin hemen hemen tamamını oluşturan tavuk eti üretimi ise sürekli artış göstererek 2003 yılında yaklaşık 3.1 katına ulaşmıştır. Beslenmede beyaz et tüketim oranının artmasında et fiyatlarının etkisinin olduğu söylenebilir. Fakat, bu resmi rakamlar sadece kayıt altında olan yerlerde kesilen et üretimidir. Halbuki, yapılan tahmin çalışmalarında sadece kırmızı et üretiminin 1 milyon tonun üzerinde olduğunu göstermektedir. (4)

 

(1):: Bülent MİRAN, Tarımsal Yapı ve Üretim,s 29.

(2): Fahri Yavuz, Türkiye’de Tarım.s 26.

(3):Yavuz.a.g.a.

(4) Yavuz.a.g.a. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.