Takip Et

OSMANLI DÖNEMİNDE KARAMAN’DA HUBUBAT ÜRETİMİNDEN KISA NOTLAR-2

Arpa üretimi de çeşitli sebeplerden ötürü Osmanlı İmparatorluk coğrafyasında üretim hacmi bakımından ülkenin her tarafında bir düzenlilik göstermemekte idi. Arpa üretiminin az olduğu yerlerde umumiyetle arpaya göre daha çok değer arz eden ürünlerin ekildiği tahmin edilmektedir. 16. Yüzyılın ilk yarısında bazı Osmanlı sancak/kazalarındaki arpa üretim miktarlar şu şekilde idi:

 

Adıyaman sancağında16.978.793 kg.

Çankırısancağında14.306.196 kg.

Adana sancağında 10.524. 271 kg.

Harput sancağında 7.983.705 kg.

Malatya Kazasında7.884.287 kg.

Manisa Kazasında 6.592.600 Kg.

Musul Eyaleti’nde 5.828.027 kg.

Zamantu Kazasında 5.656.103 kg.

Tarsus Sancağında 5.613.475 kg,

Kefe Sancağında 5.357.400 kg.

Akşehir Sancağında 4.911.774 kg.

Manavgat kazasında 4.559.180 kg.

Trabzon Sancağında4.170.487 kg.

Sinop Kazasında 3.127.466 kg

Uşak Kazasında 2.386.213 kg.

Çemişgezek Sancağında 1.710.463 kg.

Adilcevaz Sancağında 1.163.000 kg.

Ergani Sancağında1.086.491 kg.

Honaz Kazasında 539.597 kg.

Van Sancağında353.642 kg.

Ayaş Kazasında307.358 kg.

Atak Sancağında294.127 kg.

Ordu Kazasında223.008 kg ,

Kiğı sancağında 177.073 kg.

Lazikkiye kazasında5.476.451 kg. arpa istihsali yapılmaktadır.

 

1568 yılında Teke Sancağında arpa üretimi 262 müd, ( 116 590 kg),hâsılı ise 13 150 akçedir. Bu da

Karaman ‘a göre oldukça düşük bir üretim rakamıdır. Orta büyüklükte bir Karaman kazası üretimine denk

gelmektedir. Bu da bugün olduğu gibi 19.yüzyılda da hububat üretiminin Karaman’da yoğunlaştığına

işaret etmektedir.

 

Karaman ve köylerinde 1844 toplam arpa üretimi belirlenememiştir. Bu da bazı köy ve mahallelerin

temettüat deferlerinin bulunmayışı veya/ve bulunsa da miktarlarının net bir biçimde yazılmayışından

kaynaklanmaktadır.

 

Karaman sancağı Yörükleri’nin yetiştirdiği ürünler içerisinde arpa da önemli bir yer tutmaktadır. Arpa

atların ve koyunların beslenmesi açısından önemli bir bitki olarak kabul edilebilir. Anadolu’da buğdaydan

sonra arpanın da sıklıkla ekildiği görülmektedir. Şair öşrü adı altında yetiştirilen arpadan vergi ödendiği

görülmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.