Takip Et

ZİRAAT ODALARININ SON DÖNEMLERDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER-1

Ziraat Odaları; kuruluş Kanunu’nda yazılı esaslar uyarınca, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Bu çerçevede TZOB Genel Başkanı Sayı Şemsi Bayraktar’ın genel başkanlığında özellike son 10 yılda Ziraat Odaları adeta kabuk değiştirerek üstün performans çıtası ile hizmetlerini katlamışlardır.

Buz hizmetleri sıralamak gerekir ki kamuoyuna duyurma görevimizi yapmış olalım:

ZOBİS SİSTEMİ:Ziraat Odalarının son yıllarda yerine getirdiği hizmetlerden en önemlisi hiç şüphesiz ki bilgi-işlem sisteminde otomasyona geçmesidir.

Bu sistemle beraber Çiftçi Bilgi Sistemi, Oda Bilgi Sistemi, Personel Özlük Sistemi, Bütçe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Taşınır Mal Yönetimi Sistemi, Evrak Takip ve Yönetim Sistemi, İç Mevzuat Sistemi, Web Portal Sistemi modüllerinden oluşan ve ihtiyaç duyulabilecek yeni modüllerle genişletilebilmeye müsait olan Ziraat Odaları Bilgi Sistemi’nde (ZOBİS) çiftçilere ilişkin üye kayıt defterleri başta olmak üzere, üyeliğe dair tüm ayrıntılar yer almaktadır.

ZOBİS sistemi üzerinden; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla kimlik ve adres bilgileri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığıyla tapu kayıtları sorgulanabilmekte olup, ileride Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile entegre çalışabilecektir.

Ziraat Odaları Hizmet Binaları:Bunun yanında maddi açıdan durumu uygun olan Ziraat Odaları, bina ya da arsa alarak, kendi hizmet binalarına kavuşmuşlardır. Ancak, Türkiye genelindeki Ziraat Odalarımızın önemli bir kısmı mali imkansızlıklara rağmen, bina ve arsa alımında önemli mesafeler kat ederek, menkul ve gayrimenkul sahibi oldukları özellikle son yıllarda açıkça görülmektedir. Bu konuda, TZOB’un da bina yapan ya da arsa alan ziraat odalarına önemli katkıları olmuştur.

Ziraat Odalarına ait hizmet binası, daire, satış mağazası, laboratuvar, arsa, arazisi ve diğer taşınmaz mal varlıkları doğrudan Türk çiftçisinin malı olarak hizmet vermektedirler.

Aralık 2018 itibarıyla, 474 Ziraat Odasının mülkiyeti kendine ait hizmet binası bulunmaktadır.

Odaların, çiftçilere hizmetlerini sürdürdükleri hizmet binaları dışında kalan, daha önce hizmet vermiş oldukları daire şeklinde ya da eğitim, toplantı salonu olarak kullanmak amacıyla almış oldukları mülkiyeti kendine ait taşınmaz mal varlığı (daire) olan Ziraat Odası sayısı 149’dur.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.