Takip Et

ÖNEMLİ BİR TARIM SORUNU:GEÇİMLİK ÜRETİM

Tarımsal faaliyet; bitkisel ve hayvansal ürünleri üretmek ve bunları yarı ve tam işlenmiş mamul haline getirmek olarak ifade edilmelidir.

Tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiği ekonomik birimlere tarım işletmesi, bu işletmeleri işletenlere de çiftçi (üretici) adı verilmektedir.

Tarımsal faaliyetleri amaçlarına göre üç gruba ayırabiliriz:

Geçimlik tarım: Sadece aile fertlerinin geçimlerini sağlamak amacıyla yapılan tarımsal faaliyete geçimlik tarım denilmektedir. Geçimlik tarımda geniş anlamda ticari faaliyetten bahsedilemez.Geçmişinde takas işlemler daha hakimdir.

Ticari tarım: Tarımsal üretimden elde edilen ürünlerin büyük bir kısmı pazara çıkarılarak gelir sağlanıyor ve bu gelirle tedarik piyasalarından zirai ilaç, makine-ekipman tohum, gübre vb. girdiler satın alınıyorsa, bu şekilde gerçekleştirilen tarımsal faaliyet ticari tarım adı verilmektedir.

Endüstriyel tarım: ihtisaslaşmış tarım işletmelerinde, sanayideki yöntemlerden ve ileri teknolojiden yararlanılarak yoğun ve fazla tonajlı üretime yönelik tarımsal faaliyetler endüstriyel tarım olarak kabul edilmektedir.

Ülkemizde büyük oranda geçimlik tarım yapılmakta onu ticari tarım izlemektedir.Endüstriyel tarım daha büyük sermaye gruplarının ve finans sorununu çözümlemiş büyük aile işletmelerinin iştigal alanıdır.

Türk tarımının en önemi sorunlarının başında üreticinin küçük arazi,az sayıda hayvan ile yapmakta olduğu tarımsal faaliyetler ve bu faaliyetlerin geçimlik olması yatmaktadır.Geçimlik tarım yapan üreticilerin dağınık ve örgütsüz olmaları tarım ürünleri fiyatlarını belirlemede söz sahibi olamamalarına neden olmaktadır.Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde etkili ve yetkili üretici birliklerinin ve kooperatiflerin bulunmayışı geçimlik tarım yapan üreticileri kısır bir döngü içerisinde finanssız,ufuksuz,çaresiz bırakmakta,sürdürülebilir bir tarım sürecinden uzaklaştırmaktadır.

Üstüne üstlük tarımdaki doğal afet ve iklim risklerinin geçimlik tarımda yoğunlaşması bu kesimi daha da zora sokmaktadır.

Tarımsal risk, normal şartlar sürerken üretimde meydana gelebilecek kayıp ve zararlardır. Tarımsal üretimde karşılaşılan başlıca riskler; ölüm, hastalık, kaza, işsizlik vb olaylardır. Tarımsal üretimde belirsizliğe neden olan başlıca olaylar ise; kuraklık, sel, don, yangın, hastalık ve zararlılardır.

Tarımda risk ve belirsizlik fazladır ve tarımsal üretim doğal koşullara ve iklim şartlarına bağlıdır.

Geçimlik tarım pek çok riskleri barındırmaktadır. Geçimlik tarımın sigortası bulunmamaktadır. Desteklemelerden, üretim miktarına paralel olarak daha az yararlanmaktadır. Sigorta yaptıracak kadar birikime sahip değildir. Pazarlama şansı tüccar, aracının insafına ve piyasadaki arz-talep dengesine bağlıdır.

Ve bugünkü şartlarda görünen odur ki işi Allah’a kalmıştır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.