Takip Et

TARIMIN ANA İHTİYACI: SU

Tarımda modernleşmenin ana göstergelerinin başında sulama alanlarının ortalaması ve modern sulama teknolojilerinin kullanma becerisi gelmektedir.

Dünyanın karasal yüzey alanı 148.940.000 km2 olup 2016 verilerine göre tarım alanı 48.632.687 km2 ve bunun da 3.242.917 km2 si sulamaya açılmış durumdadır.

Dünya toplam su varlığı 1,4 milyar km3 civarında olup mevcut su varlığının tamamı kullanılabilir durumda değildir. Nitekim yeryüzündeki toplam su varlığının %97,5’i tuzlu sulardan, %2,5’i ise tatlı sulardan oluşmaktadır. Tatlı suların tamamı kullanılabilir nitelikte olmayıp %68,9’u buzullardan ve kalıcı kar tabakalarından, %30,8’i yer altı sularından, toprak neminden, bataklıklardan ve donmuş topraklardan, %0,3’ü nehir ve göllerden oluşmaktadır.

Günümüzde 7,7 milyar civarında olan dünya nüfusunun 2050 yılı projeksiyonunun 9,7 milyar olacağı öngörülmektedir. Dünya nüfusunun hızlı büyümesi beraberinde gıda güvenliği ve su ihtiyacının artmasına neden olacaktır. Dünyada açlığı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar 2005 yılı ile karşılaştırıldığında 2050 yılına kadar yılda ilave 5.000 km3 suyun gerekli olacağını göstermektedir. Ülkemizde su kaynaklarının kısıtlı olması ve tüm sektörlerde talebin gün geçtikçe artması, mevcut su kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır

Türkiye’de ise yapılan etütlere göre mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik açıdan sulanabilecek 8,5 milyon ha alanın 2018 yılı verilerine göre 6,6 milyon hektarı sulamaya açılmış durumdadır.

Su zorunluluğu bilincinde, havza bazında Sektörel Su Tahsis Planlarının (SSTP) hazırlanması büyük önem arz etmektedir.

SSTP hazırlanırken sosyal adaletin, memnuniyetin ve su kullanımının sektörlerde oluşturduğu net gelirin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi de dikkate alınarak farklı kuraklık koşullarında (hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli kuraklık) havzadaki su potansiyeli hesaplanmakta ve sektörlerin öngörülen kuraklıktan en az etkilenmesini sağlayacak tedbirler belirlenmektedir.

Bu kapsamda SSTP, en çok su tüketen tarım sektöründe optimum ürün deseni ve bu ürün desenine uygulanacak uygun sulama zaman planlaması ile etkin bir yönetim ve buna paralel olarak tarımsal üretim gelirini arttıran tedbirleri içeren bir yol haritası niteliğindedir. SSTP aynı zamanda, su taleplerinin karşılanmasında su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği önceliğini sağlayacak ve suyun sektörler arasında adil paylaşımını gerçekleştirecektir. Bunun yanında ilgili tüm kurumların bir uyum içerisinde çalışarak havzalarımızda su yönetimi stratejilerinin belirlenmesinde dikkate alınması gereken en önemli araçlardan biri olacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.