Takip Et

ZİRAAT ODALARI FAALİYETLERİNDEN:TOHUMLUK TEMİNİ YAPAN ZİRAAT ODALARI

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesi de üretimin başlangıç noktası olan tohumluktur. Diğer bitki yetiştirme tekniklerindeki değişmelere fazla bağımlı olmayan ve karmaşık bir nitelik göstermeyen tohum teknolojisi, üretim üzerine olan etkisini oldukça açık, net ve doğrudan göstermektedir. Tohum, temel üretim girdisi olduğu gibi aynı zamanda tohumun kendisi tek başına bir gıda materyalidir ve verimliliğe etkisi en fazla olan girdilerden biridir.

Ülkemizde tohumluk üretim ve dağıtım sistemi belirli esaslara bağlanmıştır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), ülkemiz tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohumluk ve damızlık gibi materyallerin üretimi ve dağıtımı ana ekseninde faaliyet gösteren, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk bir İktisadi Devlet teşekkülüdür. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, kamu ve özel sektör aracılığı ile çiftçilere dağıtılmaktadır. Özel sektör dağıtım hizmetlerini bayilik sistemleri içerisinde gerçekleştirirken, kamu sektörü, bu hizmeti Bakanlıkça görevlendirilen dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla yürütmektedir.

Ziraat Odaları, özellikle TİGEM ve TİGEM tarafından yetkilendirilen şirketlerden aldıkları sertifikalı tohumları üreticilere ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Sertifikalı ya da sertifikasız olmak üzere, tohumluk dağıtımı yapan Ziraat Odalarının sayısı 183’dür.

Tarım Alet ve Makineleri Temin ve Dağıtımı Yapan Odalar: Ziraat Odalarımız, mali imkânları ölçüsünde geçmiş yıllarda traktör, biçerdöver gibi zirai makine, mibzer, pulluk gibi zirai alet satışları yapmış olsalar da, özellikle biçerdöver, traktör ve benzeri zirai makinelerin maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, bu tür zirai makineleri alıp çiftçi hizmetine sunmak yerine, toprak işleme ve mücadele alet ve makineleri almayı tercih etmektedirler. Tarım alet ve makineleri temin ve dağıtımını yapan 106 Ziraat Odası bulunmaktadır.

Yem temini yapan Ziraat Odaları:Yem Temin ve Dağıtımı Yapan Odalar Bilindiği üzere, hayvancılıkta yüksek verim elde etmede, yüksek verimli hayvanlarla hayvancılık yaparak, hayvanı iyi beslemenin yanında, yemin kalitesi ve ne kadar tüketileceği de son derece anlamlı ve önemlidir. Bazı Ziraat Odalarımız, üye çiftçilerine ihtiyacı olan fenni yemin satışını yapmaktadırlar. Diğer girdilerde olduğu gibi yem satışında da Ziraat Odalarımız piyasa fiyatının oluşturulması ve üyelerine ucuz yem temininde etkili olmaktadırlar. Yem satışı yapan Ziraat Odalarımızın sayısı 14’tür.

Diğer Tarımsal Girdi Temin ve Dağıtımı Yapan Odalar Yukarıda sıralanan temel tarımsal girdilerin yanında, 29 adet Ziraat Odası, seracılıkta kullanılan malzemeler, arıcılık malzemeleri gibi ürünlerin de satışını gerçekleştirmektedirler.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.