Takip Et

TARIM DESTEKLEMELERİNİN SON YILLARDAKİ DURUMU

Tarımda desteklemelerin amacı girdi fiyatlarının altında ezilen üreticiye bir parça destek olmaktır.Her mne kadar Maliye Bakanlığı bürokrasisi bu deste de göz dikmiş ve bu destekten % 2-4 oranında vergi kesiyor olsa da desteklemeler kör-topal sürmektedir.

Ancak diğer ülke çiftçileri ile rekabet edebileceğimiz boyutta destekleme sağlanmamaktadır.

Son yılların tarımsal destekleme resmine şöyle bir göz gezdirelim:

“2017 yılında yapılacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar; çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı kimyasal mücadeleye alternatif olarak tavsiye edilen biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği ve tarımsal kayıtların güncel tutulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırma-geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2017 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları içermektedir. Karar ile Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde 941 havza belirlenerek ilçe düzeyinde havza bazlı destekleme modeline geçilmiştir.

Hayvancılıkta destekler il ve bölge bazında ayrıştırılarak yerli üretimi destekleme modeli geliştirilmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında % 15,2 artan tarımsal destekleme ödemeleri, 2017 yılında % 11,1 artış göstermiştir. Tarımsal destekleme ödemelerinde en yüksek artış % 26,2 ile diğer tarımsal amaçlı destekler başlığı altında takip edilen ödemelerde olmuştur. Hayvancılık destek ödemeleri % 25,9, tarım sigortası destekleme hizmetleri % 22,9, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekleme ödemeleri % 22,8, fark ödemesi destekleme hizmetleri % 5,2 artış göstermiştir.

Alan bazlı tarımsal destekleme ödemeleri % 3,8 düşüş gösterirken bunun içinde yer alan; gübre destek ödemesi % 9,1, organik tarım, iyi tarım ve toprak analizine verilen alan bazlı ek ödemeler % 8,1, mazot destek ödemesi % 2,8, fındık destek ödemesi % 1,8 ve telafi edici ödemeler % 0,5 oranlarında azalmıştır. Sertifikalı tohum ve fidan kullanımı destekleri % 5,6 ve çevre amaçlı tarım alanlarının korunması destekleri % 3,7 artmıştır .

2017 yılında destekleme ödemelerinde en yüksek payı % 29,9 ile hayvancılık destekleme ödemeleri alırken bunu, % 26,1 ile fark ödemesi destekleme hizmetleri, % 24,9 ile alan bazlı tarımsal destekleme ödemeleri takip etmiştir. Bir önceki yıla göre hayvancılık destekleme ödemelerinin payı artış gösterirken, fark ödemesi destekleme hizmetlerinin payı ile alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerinin payı azalış göstermiştir.

Yukarıda yer alan destekleme artışlarındaki bazı yüksek yüzdeler sizleri aldatmasın.Bu desteklemelerin miktarları o kadar düşüktür ki 3 Kuruş olan mısır desteği kg.’da 4 Kuruşa yükseltilince % 50 bir artış gerçekleşmektedir.

Kaynak:Merkez Bankası 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.