Takip Et

GIDA ÜRETİMİ İLE İLGİLİ BAZI NOTLAR

İnsanlığın en acil ihtiyacı gıdadır.

 

Her ne kadar ülkemizde maden,enerji,inşaat,ulaşım gibi sektörler “kamu yararı” adı altında ilk sıradan ülke bütçesinin kaymağını bırakın suyunun suyunu da alıp götürseler de gıda en acil kamu yararıdır.Bu bakımdan gıdayı ve gıdanın hammaddesini üreten tarım ise gerçekte ilk kamu yararı olmalıdır.

 

3.Milli Tarım Şurası Gıda Güvenliği ve Güvencesi Komisyon Raporunda konu ayrı bir madde halinde ele laınmıştı.Biz de konu ile ilgili-bir birinden kopuk da olsa bazı notlarımızı ortaya koyalım.

 

Öncelikle gıda israfı.

 

Geçenlerde TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği Gene Başkanı Şemsi Bayraktar konunun vehameti açısından bir basın açıklaması yaptı.Bu basın açıklamasının önemine karşın komisyonun şu notları da dikkate alınmalıdır.

 

“- Başta otel ve restoranlar olmak üzere toplu tüketim yerlerinde gıda kayıp ve israfının azaltılması.

 

1. Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda tüm kamu kuruluşları ve özel sektör ile iş birliği yaparak reklam ve kamu spotları hazırlanması; sosyal, yerel ve ulusal medyanın aktif olarak kullanılması ve mevzuatın güncellenmesi.

 

2. FAO, CFS, Dünya Bankası, IFPRI, İİT gibi uluslararası kurum/kuruluşlarla gıda kayıpları, atık ve israf konusunda iş birliği yapılması ve projeler gerçekleştirilmesi.

 

3. Gıda kaybı ve atıkları ile ilgili bilinçlendirme yapılması, entegre sosyal programların uygulanması, gıda atıklarının alternatif kullanımının yaygınlaştırılması (kompost, biyolojik ayrıştırma, hayvan yemi).

 

4. Sürdürülebilir gıda üretiminin desteklenmesi, destekleme sisteminin hasat öncesi ve sonrası kayıpları azaltacak bir şekilde yapılması.

 

5. Lisanslı depoculuk sistemini teşvik eden ve geliştiren uygulamaların yürürlüğe konulması.

 

İkinci konu ise gıda güvencesi ile ilgili olarak bazı yaplması gerekenler.

 

“Ülke gıda güvencesinin sürdürülebilir üretimle kısa, orta ve uzun dönemde sağlanması.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, tarım ve gıda sektöründeki STK’lar ve faaliyet gösteren işletme ve firmaların, tüketicilere yeterli ve dengeli beslenme imkânı sunarak gıda güvencesini sağlama amacıyla sürdürülebilir üretimi merkeze alması.

 

Sürdürülebilir üretimin sağlanması için teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerin yeniden tespit edilmesi, bu arazilerin sulama altyapı yatırımlarının tamamlanması.

 

Mevcut sulama altyapısının su tasarrufunu en üst seviyeye çıkaracak şekilde modernize edilmesi

 

Başta su kaynakları olmak üzere tarım arazileri ve doğal kaynakların dikkatli ve verimli kullanımı için projeler geliştirilmesi. (NAİM ÖZDAMAR-DENGE YAZAR VE BUHARKENT MUHABİRİ)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.