Takip Et

KURU ÜZÜM VE İNCİR İHRACATINDA SORUNLAR VE FİİLİ ÇÖZÜM YOLLARI-1

Üretim ve ihracatında dünya lideri olduğumuz kuru incir ve çekirdeksiz kuru üzüm ürünlerinin yetiştirilmesinde ve ihracatında dünyada söz sahibi olduğumuz iki ana ihraç ürünümüzde, üreticilerin tüccar ve paketlemeci firmalara hammadde olarak teslim edecekleri ürünlerde aranacak kriterlerin (pestisit kalıntısı, kayısıda kükürt oranı, seçme-boylama özellikleri, ambalaj,vb.) alıcı ülke kriterleri de dikkate alınarak ilgili Bakanlıklar (GTHB; Ekonomi Bakanlığı), TSE, Ege, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri ihracatçı Birlikleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle belirlenerek uygulamaya konulması, söz konusu ürünlerin ticaretinin sağlıklı bir sisteme sokulması ve ihracattaki risklerin azaltılması açısından önem taşımaktadır.

Bu ana sorunların yanı sıra Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinin 2014 yılı iş planı sorunları ortaya koymak ve sorunların fiili çözümü ile ilgili çalışmaları ortaya koyması bakımından önemlidir:

1-Uğraşım konusu maddelerin ihracatının düzenli bir şekilde devamının sağlanması,

2. Kuru Meyve Tanıtım Grubu’nun yurt içi ve dışında ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yapacağı çalışmalara etkin şekilde katılınarak destek verilmesi,

3. Stok yönetiminin sağlanması için lisanslı depoculuk başta olmak üzere depo sistemlerinin araştırılması ve bu konuda çalışmalara katkıda bulunulması,

4. “Çekirdeksiz Kuru Üzümde Verim, Kalite ve Gıda Güvenliğini Artırma” projesini devam edilmesi ve çekirdeksiz kuru üzüm üretimiyle uğraşan müstahsile, teknik personele ve ilaç bayilerine çekirdeksiz kuru üzüm yetiştiriciliği konusunda hazırlanmış olan bilgilendirme kitapçığı ile ülkemizde, Avrupa Birliğinde ve Rusya’da ruhsatlı ortak ilaç listelerinin yer aldığı ilaç listelerinin dağıtımına devam edilmesi, Okratoksin A ve zirai mücadelenin doğru şekilde yapılmasına yönelik afiş ve broşür dağıtımının gerçekleştirilmesi, Oda ve Borsalarla işbirliği halinde bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi,

5. Ticaret Borsaları ile birlikte çekirdeksiz kuru üzümde pestisit kullanım durumunun izlenmesi amacıyla bölgedeki bağlardan alınan örnekler üzerinde analizler yapılarak alınan sonuçların sektörle paylaşılması,

6. Geleneksel Türk kuru meyvelerinin tat, aroma ve nefasetinin korunası için Türk mevzuatına uygun ürünlerin üretilmesinin sağlanması için bilgilendirme ve diğer çalışmaların yapılması,

7. AB ve diğer alıcı ülke mevzuatlarına, Uluslararası Codex standartlarına ve uluslararası sağlık ve kalite standartlarına uygun ürün yetiştirilmesi için çalışmalar yapılması,

8. Çekirdeksiz kuru üzüm bağ alanlarının belirlenmesi ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılması,

9. Kuru incirde kaliteli ve aflatoksinden ari ürün temini için üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılması, bütçe imkanları çerçevesinde ve gerekirse GTHB ve diğer STK’larla işbirliği yapılarak afiş-broşür-kitapçık ile ilek torbası, ekşilik böceği tuzağı,vb. dağıtımı

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.