Takip Et

TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİ

Pamuk fiyatlarına etki eden onlarca unsur bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ülkede üretilen ve tüketilen pamuk miktarlarıdır.

Ülkemi pamuk üretiminde dünyada söz sahibi olmasına rağmen ürettiği pamuk tekstil başta olmak üzere diğer sanayi dallarının ihtaiyacına cevap verememektedir. Bu da ithalat zorunluluğu doğurmaktadır.

“TÜİK verilerine göre 2016/17 sezonunda ülkemizde 2.100 ton kütlü pamuk üretimi yapıldığı, bu miktarın karşılığı lif pamuk miktarının ise 756 bin ton olduğu tahmin edilmektedir.”

“son 5 üretim sezonu ortalamalarına göre ülke pamuk üretimi, tüketimin % 57’sini karşılamaktadır. 2012/13 sezonunda bu oran % 63 iken hem üretim azalışı hem de tüketim artışı yaşanması nedeniyle 2016/17 sezonunda % 52’ye düşmüştür.”

“Türkiye’de pamuk üretim ve tüketiminin, 1990’lı yıllarının ortalarına kadar birbirine yakın bir seviyede artış seyri gösterdiği, 1991/92 sezonundan itibaren pamuk tüketiminin üretimi aşmaya başladığı ve 1995/96 dönemiyle birlikte ise üretim ve tüketim makasının açılmaya başladığı görülmektedir. 2002/03 döneminden sonra pamuk üretimi genel itibariyle azalan bir seyir izlemiş, özellikle 2008, 2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik krizin pamuk fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi, ülke üretiminde keskin bir düşüşe neden olmuş, kriz döneminin ardından üretim 2011/12 sezonunda kriz öncesi seviyeye ulaşmış ancak tekrar azalan bir seyre girmiştir.”

“30 yıllık dönemde Türkiye’de lif pamuk üretimi % 46, tüketimi ise % 189 artmıştır. Öte yandan üretimin 1 milyon tona yaklaştığı 2002/03 sezonuna göre ise 2016/17’da üretimin % 23 azalırken tüketimin % 4 arttığı görülmektedir.”

“Özellikle Ege ve Çukurova olmak üzere ülkemizde pamuk ekim alanlarında 1990’lı yılların sonundan itibaren yaşanan ciddi gerilemeye rağmen üretimin aynı oranda düşmemesi, Türkiye pamuk tarımında yaşanan büyük verim artışı ile açıklanabilir.”

“ICAC verilerine göre 2016/17 sezonunda dünya pamuk ithalatının 7,7 milyon ton seviyelerinde olacağı tahmin edilmiştir. Bu dönemde dünya ithalatından en büyük payı, Bangladeş’in alacağı tahmin edilmektedir. Bu ülkeyi sırasıyla Vietnam, Çin ve Türkiye izlemektedir. Dünya pamuk ithalatının yaklaşık % 12’si ülkemiz tarafından yapılmaktadır.”

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın 2017 pamuk raporu tahminlerine göre pamuk ithalatını azaltmanın yolu üreticinin tekrar pamuk ekimine yönelmesinden geçmektedir. Tabii ki bunun da yolu hükğmetin pamuk üreticisine sağlayacağı destekler ve radikal önlemleri almasından geçmektedir.

“Ülkemizin pamuk tarımında şuan sahip olduğu verim düzeyiyle 1995- 2000 yılları arasında gerçekleşen (ortalama 730 bin hektar) ekim düzeyi bir araya getirebilirse ülke lif pamuk üretimimiz 1,3-1,4 milyon ton seviyelerine kadar çıkabilecek ve tüketimin büyük kısmı iç kaynaklardan karşılanarak ithalat azaltılabilecektir.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.