Takip Et

YİNE JEOTERMAL: 2006’DAN BUGÜNE

Geçen hafta sonunda TMMO(Türkiye Mimar Mühendis Odaları Aydın’da mühendislerin görev aldığı “Jeotermal Gerçeği” adı altında bir çalıştay düzenledi.

Bunun üzerine Jeotermal lobisi farklı düzey ve ortamlarda-özellikle medya- çalıştayın halk üzerinde etkisini azaltmak için faaliyete geçti. Olayın bu yönünü ele almadan önce TMMO’nun2006 yılında yayınladığı çalıştay “Sonuç Raporunu “ yayınlamak istiyorum ki son 3 yılda nelerin değişip değişmediğini görelim.

JEOTERMAL ENERJİ VE YASAL DÜZENLEMELER SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 26.10.2006

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın 12-15 Ekim 2006 tarihlerinde Ankara'da düzenlediği "Jeotermal Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

8. Sektörle ilgili sorunların çözümü amacı ile 3213 (5177) sayılı MADEN KANUNU‘nda yer verilen geçici 4. maddenin, sorunları çözeceği yerde daha fazla hukuksal sorun yarattığı, zaman, emek ve maddi zararlara yol açtığı, bu nedenle ilgili yasanın bir an önce çıkarılması gerekliliği,

9. Jeotermal kaynaklarla ilgili yasal bir düzenleme henüz gerçekleşmemişken ve hukuksal düzenlemeler konusunda hala tartışmalar devam ederken, MTA Genel Müdürlüğünün, TBMM gündemindeki jeotermal yasanın çıkmasını beklemeksizin, 11 adet jeotermal saha ve 3 adet jeotermal kuyuyu ihale etmesinin etik bulunmadığı,

11. Jeotermal sahalardaki kaynakların il özel idareler aracılığı ile değerlendirilmesinin, jeotermal enerji konusunda yetişmiş eleman ve bilgi birikimi eksikliğinden dolayı, yanlış olacağı, günlük çözümler üretilse bile uzun vadede tüm ülkemizin zarar göreceği,

12. Jeotermal kaynaklara salt gelir getirici bir alan olarak bakan ve yasal çalışmalarda da söz sahibi olmak isteyen belediyelerimizin pek çoğunun sempozyuma yeterli ve gerekli katılımı sağlamadığı,

13. Mevcut yasa tasarılarında "Mineralli Sular" ile ilgili maddelerin yeterince detaylandırılmadığı ve bu konuyla ilgili bölümün, öneriler ışığında gözden geçirilerek, tekrar değerlendirilmesinin gerekliliği,

14. Tüm bu olumsuzluklar ve bürokratik karmaşalar nedeni ile özel sektör yatırımcılarının jeotermal enerji konusundaki çekincelerinin artarak devam etmekte olduğu, geçici 4. maddeye dayalı olarak verilen bir takım kararların hukuksal sorun yarattığı ve yakında Jeotermal Enerji davalarında patlama yaşanabileceği,

15. Gerçek potansiyelimiz tam olarak bilinmese de ülkemiz için önemli bir jeolojik zenginlik olan jeotermal enerji kaynaklarının ve mineralli suların, tıpkı akarsu havzalarının entegre kullanımında olduğu gibi, yetkin ve yönlendirici kamu kuruluşları tarafından planlanıp diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün kullanımına sunması amacı ile, özerk bir jeotermal enstitünün kurularak, denetimlerin, planlamanın ve değerlendirmenin bu enstitü aracılığı ile değerlendirilmesi gerektiği benimsenmiştir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.