Takip Et

TARIMDAN ŞEHİRE GÖÇÜN GELDİĞİ NOKTA

Konumuz göç.Daha da özele indiğimizden tarımdan başka sektörlere gerçekleşen göç.

Uzun zamandır tarımda genç nüfusun azaldığına ve tarımda çalışan kesimin yaş ortalamasının y60’a yaklaştığını yazmaktayız.Bu yazımızda bunun nedenleri ve sonuçları ile beraber Türk ekonomisine ve tarımına etkilerini de ortaya koymaya çalışacağız.

Öncelikle “göç” kavramını tarif edelim. Göç, “belli bir yerleşmede yaşayan nüfusun belli bir bölümünün çeşitli, benzer ve farklı sebeplerden dolayı yaşadığı veya bulunduğu yerden başka bir yere yerleşmek üzere gitmesi anlamına gelmektedir.

Göç,sosyo-ekonomik yapı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü göç olayları sosyo-ekonomik yapıdan bağımsız olarak meydana gelmezler.

Göçler yurt içinde,yurt dışına ve hatta kıtalar arasında olabilir.

Yurdumuzda göçlerin nedenlerini ele aldığımızda sadece sanayileşme olgusuna bağlayamayız.Çünkü ülkemizdeki göçler sanayileşmemiş bölgelerden sanayi bölgelerine olmaktan çok köylerden şehirlere gerçekleşmektedir.Kısacası ülkemizdeki göçler,köy nüfusunu ve tarımdan koparıp köy dışına çıkarma şeklinde gerçekleşmektedir.Çekici etkenler ise, köyünde karnı doymayan ve ayrılmaya hazır ve istekli bulunanların şehirlere gerçekleşen göçleri biçimindedir.Bu olgunun temelinde ekonomik ve sosyal nedenler yatmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, 1991 yılında Türkiye’nin dört ayrı bölgesinden seçilen köylerde uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlara göre köyden şehire göçlerin nedenleri üç grupta toplanmıştır. Bunlar;

• İçinde bulunulan şartlardan memnun olmamak veya işsiz bulunmak,

• Refah-gelir farklılığı, başka bir ifadeyle göç edenlerin tüketim düzeylerinin farklı olduğunu görmeleri,

• Kendilerinden sonra gelecek olan genç kuşaklara veya çocuklarına iyi bir gelecek, daha iyi yaşam ve eğitim imkânları sağlamak istemeleri.

Ancak son dönemlerde bu olgu tersine işler görünür bir manzara arz etmektedir.Özellikle 2020 yılının Mart ayından itibaren yaygınlaşan Covid-19 salgını ve bununla beraber günümüzde de yukarı doğru bir ivme kaydeden “köye ve kırsala özlem” dönüş tam anlamı ile belirgin olmasa da kısmi bir göç olayı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önceden tarımdan ve köyden koparak şehirde yeni bir hayat kuran kesim kendilerinin ve çocuklarının geleceğini –sağlık,eğitim ve iş imkanları şehirlerde daha kolay kazanılır- anlayışına rağmen “köy” ü özlemektedir.

Bu geriye göç özleminin ana nedenleri doğal yaşama isteği,salgından uzak kalma mecburiyeti,kazancının şehir hayatının gerekleri elde edecek kadar yüksek olmamasıdır.Diğer bir ikincil etken şehrin kaosuna alternatif olan ise köy hayatının verdiği huzurdur.

Ancak mevcut şehir düzenini terk ederek köye dönüş kolaycılık olmaktan uzaktır.Mevcut durumda köye dönüşü daha çok emeklilik hakkı kazananlar ve şehirden hiçbir ümidi kalmamış,işini kaybeden ve az kazançlılar tercih etmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.