Takip Et

ZEYTİNCİLİK YASA TASARISI NE İDİ NE OLUYOR

TBMM gündeminde bulunan ve Sanayi Komisyonu'nun değişiklik kararı ile Meclis gündemine taşınan ve bugün görüşülecek olan “3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN” değiştirilmek ve hatta mülga duruma düşürülmek istenmektedir.

Peki, bunu kim istemektedir? Kimlerin çıkarınadır?

Madencilikle uğraşan kesim bir, jeotermal enerji üreten, çevreyi kendine düşman, tarımı düşman gören sektör, jeotermal sistemler çevresinde yaşayan yerleşik halkı gelirlerine ve faaliyetlerine engel gören bir takım jeotermalden enerji üreten firmalar.

Şu anda hedefe madenciler konuldu. Ancak perde gerisinde, bu işi bu hale getiren bazı jeotermal şirketleridir. Yıllardır bu işle, 3573 sayılı Yasa'nın kaldırılması, sulandırılması, olmazsa işlevsiz hale getirilmesi için lobileri yoluyla her makam ve mevkide uğraş vermekteydiler.

 

YASANIN ÖNEMLİ MADDELERİ

Şimdi ise hedeflerine çok yaklaşmış durumdalar.

Peki 3573 sayılı Yasa nelerden ibarettir?

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.

Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dâhil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10'unu geçemez.

Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.”

 

24 SAAT ZEHİR AKITIYORLAR

Mevcut duruma bakalım;

1-Maden tesisleri b-ve jeotermal sistemler bırakın 3 km. mesafeyi zeytin bahçelerinin göbeğine, zeytin ağaçları kesilerek kurulmuştur. Çok az örneği bulunan ağaç başı yaklaşık 100 TL. kesim/söküm zararı bile pek çok yerde uygulanmamıştır.

2-Bırakın toz duman üreten tesisleri en az 50 çeşit, insan, hayvan ve bitki sağlığına zararlı çevreyi yok eden jeotermal santraller Aydın ve Manisa’nın pek çok yerinde inşa edilmiş, atmosfere ve akarsulara neredeyse 24 saat kesintisiz bu zehirlerini zerk etmektedirler.

3-Ağaç kesmek ve sökmek için hiçbir jeotermal şirket ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin almıştır, ne de Ziraat Odaları’nın görüşüne başvurmuştur.

Sadece para kasalarını doldurmak ve çevre halkını kaçırmak için zeytinleri söktükleri gibi, Buharkent örneğinde olduğu üzere sökemedikleri zeytinlerin meyvelerini çalışanlarına çaldıracak kadar ileri gitme cesaretini dahi göstermişlerdir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.