Takip Et

Türk tarımının pazarlama sorunu-7 endüstri bitkileri pamuk-6

Yazımızın konusu olan “pazarlama sorunları” pamukta yüksek oranda hissedilmektedir.

Pamuk, pek çok ürün gibi üreticinin elinde kalmamasına rağmen, özellikle son yıllarda maliyetini kurtarmamaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün bu alandaki çalışmaları sorunu ortaya koymaya yeterli gelmektedir:

“Türkiye’de üretilen pamuğun yaklaşık % 93’ü pazarlanmakta olup, pamuk tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ve özel sektörce satın alınmakta veya borsalarda işlem görerek tüketiciye ulaşmaktadır. Pamuğun sanayide tekstil hammaddesi olarak kullanılması pazarlama faaliyetlerinde nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar birçok aşamadan geçmesine neden olmaktadır.”

PAZARLAMA SÜRECİ

“Pamuk üretim-tüketim zincirinde birçok aşamadan geçmekte olup, nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar pazarlama ağı uzun süreçte tamamlanmaktadır. Ancak, pamuğun hammadde olarak kullanılmak üzere sanayiciye ulaşmasıyla başlangıç süreci tamamlanmaktadır. İşlenen ve üretilen pamuklu tekstil ürünleri üretim sonrası pazarlama kanalları ile nihai tüketiciye ulaşmaktadır.”

En önemli pazarlama sorunlarından birisi KİT’lerin pazardaki etki paylarının azalmasıdır.

“Türkiye’de pamuk alımı ve pazarlamasında faaliyet gösteren birliklerin sektördeki payları oldukça gerilemiştir. Tariş Pamuk Birliği, Çukobirlik ve Antbirlik’in pamuk alımındaki payları 1998 yılında % 25 civarında iken, 2004 yılında % 17’ye, 2008 yılında % 9’a, 2009 yılında ise % 2,8 civarına gerilemiştir. 2010 ve 2011 yıllarında bu oran % 4’ler seviyesinde gerçekleşmiştir.”

TÜRKİYE'NİN PAYI AZ

Pamuğun yeterince desteklenmemesi dünya piyasalarında ülkemizin etkisini azaltmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporunda bu konuya da yer vermektedir:

“Dünya Ticaret Örgütü'nün 2011 Uluslararası Ticaret İstatistikleri Raporu'na göre 2010 yılı toplam dünya tekstil ihracatı 250.652 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin dünya tekstil ihracatı içindeki payı % 3,6 AB’nin ise % 26,8 dir. Dünya tekstil ithalatının % 2,5’unu Türkiye, % 27,5’unu AB yapmaktadır. Söz konusu raporun 2010 yılı verilerine göre ülkemiz dünya tekstil ihracatında sekizinci, ithalatında ise altıncı sırada yer almaktadır.

“Tekstil sektörünün GSMH içindeki payı yaklaşık % 10’dur. 2011 yılında Türkiye’den 15,67 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatı 7,7 milyar dolar olarak kayda alınmıştır. 2011 yılında hazır giyim ihracatının genel ihracat içindeki payı % 11,6, tekstil ve hammaddeleri ihracatının genel ihracat içindeki payı % 5,7 olup, tekstil ve hazır giyim toplamının genel ihracat içindeki payı % 17,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2010/11 sezonunda İhraç edilen pamuklu tekstil ürünleri, 785 bin ton pamuk eşdeğeri olarak hesaplanmıştır.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.