Takip Et

TARIMA FİNANS KATKISI VE ZİRAAT BANKASI

Özellikle son yıllarda tarım kesimi, içerisinde bulunduğu durum dolayısıyla kredi, hibe ve desteklere daha fazla ihtiyaç hissetmektedir. Zarar eden üretici finans desteğine, hibeye, krediye ihtiyaç duymaktadır.

Bunlardan hibeler Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kalkınma Ajansları yoluyla sağlanırken desteklemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Bu alanda yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır.

Bu alanda yapılan akademik çalışmalardan birisini Namık Kemal Üniversitesi’nden Duygu Tulgar yüksek lisans çalışması olarak kaleme aldı. TÜRKİYE’DE TARIMA FİNANSMAN SAĞLAYAN KURULUŞLAR VE TARIMA KATKILARI, adlı bu çalışma Türk çiftçisinin bugünkü durumunu finans açısından ele almaktadır.

“Tarım, Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak Türkiye'de tarım sektörüne yeteri kadar önem verilmediğini görüyoruz. Çünkü tarım sektöründen tarım dışı kesimlere aktarılan pay yıllar geçtikçe artmaktadır. Türkiye, Cumhuriyet döneminden itibaren tarım kesimini harekete geçirerek kalkınma seviyesini yükseltmeye başlamıştır. Çünkü tarım kesimi öbür sektörlerin iç pazarı olarak işlev görür ve ek olarak onların temel gereksinimlerini karşılar. Bu nedenle tarımın ekonomik durumunun toplumsal etkileri çok ağırlıklıdır.”

Tarihimizde çiftçilere ilk kredi temini Osmanlı’nın son dönemlerine rast gelmektedir.

“Zorlanan çiftçilere yardım edebilmek için devletin zirai kredi işine el atması gerekmekteydi. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Yugoslavya'nın Niş Kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşullara tanık olmuştu. Yaptığı araştırmalarla bu alanda teşkilatlanmanın zorunlu olduğu ve çiftçilerin, tefecilerin elinden kurtarılması için devlet yardımının gerektiği, ancak bu yardımın halk hareketiyle desteklenmesinin önem taşıdığı sonucuna varmıştır. Böylece 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde, devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına “MEMLEKET SANDIKLARI “ denilen organizasyon milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir.Ve Ziraat Bankası’nın temeli atılmıştır.”

Günümüzde her bankanın, üreticinin finans desteğini sağlayan kuruluşların kendilerine göre kıstas ve şartları bulunmaktadır.

“Bankanın kredi kararına temel olan bazı faktörler vardır ki bunlara kredilendirme prensipleri denilmektedir. Kredilendirmede bu prensiplerin kullanılmasının amacı, en iyi müşterileri seçerek en iyi kararı vermektir. Kredi zararını minimum kılmak değildir. Bu noktada sağlanacak kâr ve katlanılan risk göz önünde bulundurulur.”

Bu açıdan Türk çiftçisi en iyi (varlıklı) müşteri değil; ancak en sağlam müşteridir. Çünkü bankalar çiftçiye verdikleri kredilerde en fazla dönüşü gördükleri gibi kredi riskini de çiftçi üzerinden dağıtabilmektedirler.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.