Takip Et

NEDEN ARAZİ BANKACILIĞI

Arazi Bankacılığında amaç nedir ve bu ihtiyaç nereden doğmaktadır?

“Arazi bankacılığı sistemi,

• Atıl arazileri üretime kazandırmak,

• İşletme ölçeklerini büyütmek,

• Tarım arazilerini korumak,

• Finansal kredi tedarikine yardımcı olmak,

• Tarımsal nüfusun yoğunluğunu azaltmak,

• İşletmelerin rekabet güçlerini artırmak,

• Hisse devirlerinin aktif kullanıcılara intikalinde aracılık etmek,

• Arazi alım-satımını kurallara bağlamak,

• Spekülatif amaçlı alım-satımları önlemek,

• Gıda güvenliği ve güvencesi için altyapı oluşturmak, amaçlarına matuftur. Takdir edilir ki bu amaçlar bugünkü Türk tarımının önemli sorunlarındandırlar.

“Görüldüğü gibi Arazi Bankacılığı ülke tarımını kalkındırmaya yönelik amaçları olan bir sistemdir. Türkiye’nin tarımsal yapısı göz önünde bulundurulduğunda arazi alım satımını belirli kurallara bağlayacak ve arazi piyasasını izleyecek arazi bankacılığı gibi bir kuruma ihtiyaç olduğu aşikârdır.”

“Türkiye’de de tarımında arazi bankacılığı sisteminin kurulmasının tarımsal kalkınmaya katkı sağlayıp, kaynakların etkin kullanımına yardımcı olacağı düşünülmektedir.”

Arazi bankacılığına niçin gereksinim duyulmaktadır?

“Arazi bankacılığı sisteminin tarımsal yapı içerisinde arazi satın alma, satma ve kiralama, kamulaştırma, trampa, alıcı ve satıcılar arasında aracılık yapma, hazine arazileri tasarruf yetkisi, arazi toplulaştırması ve arazi geliştirmesi, taşınmaz değerleme, arazi bilgi ve piyasa sistemini oluşturma, spekülasyonları önleme ve kamu yatırımları için öngörülü alım gibi tarımsal yapıyı doğrudan etkileyecek önemli faaliyet alanları bulanabilmektedir.”

Artan teknoloji ile işgücü ihtiyacı azalsa da, tarımla uğraşan nüfusun azalması geleceğe yönelik önemli tehditlerdendir. Arazi kullanım planlaması, en uygun arazi kullanım seçeneklerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla arazi ve toprak potansiyelinin, arazi kullanımı alternatiflerinin, ekonomik ve sosyal koşulların sistematik olarak değerlendirilmesidir. Arazi kullanım planlamasında amaç, gelecek için kaynakların korunarak toplumun gereksinimlerini en iyi biçimde karşılayacak arazi kullanım uygulamalarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır (Aksoy, 2016).

Kaynak: Başer-Bozoğlu. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.