Takip Et

ZİRAAT ODALARININ TARIMSAL GİRDİ TEMİN VE DAĞITIMI İLE BAYİLİK FAALİYETLERİ

Tarımsal Girdi Temin ve Dağıtımı 6964 sayılı kuruluş Kanunu’nun “Odaların görev ve yetkileri” ile ilgili 3’ncü maddesinin (f) bendinde “Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunmak” hükmü ile aynı maddenin (i) bendindeki “Bütçe imkanına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve zirai ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve zirai sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personelini istihdam etmek” hükümlerinin verdiği yetkiye istinaden odalarımız, kayıtlı üyelerine tarımsal girdi temininde ve dağıtımında hizmet vermektedirler.

Bu görevlerin yerine getirilebilmesi, odaların bütçe imkanlarına bağlıdır. Maddi açıdan nispeten güçlü olan odalar, girdi temini, dağıtımı ve girdi bayilikleri hizmetlerinde büyük mesafeler kat etmişlerdir. Bazı Ziraat Odalarımız, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli girdilerin bayiliğini almış ve aracısız olarak girdileri üreticilerin hizmetine sunmuşlardır. Maddi açıdan elverişli olmayan bazı odalarımız ise dağıtıcı kuruluşlarla işbirliği yaparak, girdileri, zamanında, yeterince ve ucuz fiyatla üreticinin hizmetine sunmuşlardır.

Ancak, girdi fiyatları ile dağıtıcılık veya bayilik esaslarına dair düzenlemelerin sık sık değiştirilmesi, gübre, ilaç gibi bazı girdilerin büyük bir bölümünün ithal ediliyor olması, döviz fiyatlarındaki sürekli değişimin ürün fiyatlarında büyük dalgalanmalar meydana getirmesi nedeniyle, odalarımız bu girdileri temin etmekte büyük güçlüklerle karşılaşmakta, hatta bazı hallerde piyasa fiyatının üzerinde ürün satmak zorunda kalmaktadırlar.

Tüm bunlara rağmen, Ziraat Odalarımız, Kanunla verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek maksadıyla, tüm imkanlarını seferber ederek, ucuz girdi temin etmeye devam etmektedirler. Aşağıda açıklandığı şekilde, tarımsal girdilerden en az birinin temin ve dağıtımını yapan toplam 219 Ziraat Odası bulunmaktadır.

1.1. Zirai Gübre Temin ve Dağıtımı Yapan Odalar Ziraat Odalarımız, tarımsal üretimin en büyük girdi kalemlerinden birisi olan gübre satışı yaparak; gübrenin çiftçilerimize piyasa şartlarının altındaki fiyatlardan ulaştırılmasını ve ödeme kolaylığını garanti altına almaya çalışmaktadırlar. Ancak, gübre hammaddesinin ülkemizdeki madenlerden elde edilememesi ve buna bağlı olarak büyük bir bölümünün ithal edilme zorunluluğunun bulunması, döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel çaptaki ekonomik göstergelerin hızlı değişimi vb. sebeplerden dolayı, sürekli değişen gübre fiyatları nedeniyle, bu girdinin çiftçilere ulaştırılmasında büyük zorluklar yaşamaya başlamışlardır. Ancak yine de, 123 Ziraat Odası bu faaliyetini devam ettirmektedir.

Tarım İlacı Temin ve Dağıtımı Yapan Odalar: Ziraat Odalarımızın bir kısmı, kuruluşundan bu güne tarım ilacı satışı yapmaktadırlar. Bu şekilde, piyasa fiyatının altına mal edilen ilacı, üye çiftçilerine uygun fiyatla satarak, mahallinde piyasayı denetim altına alarak, çiftçilere ucuz ilaç temini sağlanmaktadır. Böylece, Ziraat Odası ile üye arasındaki bağ da güçlendirilmektedir. Ziraat Odalarımız faaliyet alanı içindeki bitki hastalıklarında kullanılacak olan, kullanılmasına izin verilen tarım ilaçlarının satışı gerçekleştirmektedir. Üyelerine mücadele zamanında verdikleri ilaçların satış ücretlerini ise hasattan sonra tahsil ederek, bir nevi kredi kullandırmaktadırlar.

Bu kapsamda, 162 adet Ziraat Odası tarım ilaçlarının temin ve dağıtımını yapmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.