Takip Et

TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI’NA İLİŞKİN YENİ BİR UYGULAMA-1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, “Tarım Arazi̇leri̇ni̇n Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelikle,

“Toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, geliştirilmesi, zorunlu hallerde amaç dışı kullanımına izin verilmesi ve üretim gücü yüksek büyük ovaların korunması gibi çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazilerin planlı kullanımını sağlayacak usul ve esaslar belirlendi.”

İlk bakışta olumlu bir gelişme, uygun bir yönetmelik gibi görülmesine rağmen yönetmeliğin özünde tarım topraklarına enerji sektörünün tecavüzünün belirtisi hemen göz batmakta.

“Yönetmeliğe göre, tarım dışı amaçlı kullanım talebinin, toplulaştırma projelerinin veya etüt raporunda çevre tarım arazilerindeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olması halinde, talep valilik tarafından reddedilecek. Etüt raporunda tespit edilen tarımsal veya tarım dışı amaçlarla kullanıma ilişkin alternatif alanlar, toprak koruma kurulunca değerlendirilecek ve karara bağlanacak.”

Öteden beri savunduk.Tarım arazilerinin korunması bürokratlara bırakılamaz.Bürokrat çekingendir,korkaktır.Çünkü ekmeğinin derdindedir.Başında amiri bulunmaktadır.Bir sarı zarfla hakkında soruşturma açılabilir,bir kararname sürgüne gönderilip ailesinden uzaklaştırılabilir.

Tarım toprakları ile ilgili koruma işlevleri,yasa ve yönetmelik uygulamaları sivil toplum,(üretici birlikleri,Ziraat Odaları,Ziraat Mühendisleri Odaları vb.) a bırakılmalıdır.Bu kurulda sivil toplumun sayısından daha az olmak üzere danışma makamı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü vb. kuruluşların temsilcileri bulunabilir.

Tecrübeler göstermiştir ki enerji lobisi faaliyetlerini yasa dışı sürdürebilmek amacı ile bürokratlar üzerinde yoğun bir lobi çalışması ortaya koyarken bürokraside kendi lehine düzenlemelerin yürürlüğe girmesini sağlamaktadır.Bu yönetmelik de bu tespitin bir ispatıdır.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Fakıbaba’nın Aydın ziyaretinde enerji lobisinin Sayın Bakanı enerji lobisi çıkarları,tarım çıkarları aleyhine yönlendirdiğini hissetmiş bunu,Sayın Bakan’ın gezisini irdelerken konu etmiştik. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.