Takip Et

Hükümetlerin Tarıma Yaklaşımları-1

Bu yazı dizimizde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin tarıma yaklaşımı, destekleri, devasa tarımsal yatırımlar, bu yatırımların ülke ekonomisine etkileri, bu sayede tarımın ülkeye kazandırdıklarını, hükümetlerin tarımı ihmal ettikleri dönemlerde ülkenin neler kaybettiğini ele alacağız.

Bazı çevrelerin, bize ne tarımdan, her sektör başını kurtarsın yaklaşımı, modern ekonomiler için değerini yitirmiş ilkel ve ütopik bir düşüncedir. Nasıl günümüzde dünya ekonomileri birbirleri ile sıkı sıkı ilintili ve organik bağlarla birbirlerine bağlı ise bir ülke ekonomisinde de tüm sektörler, her hangi bir gelişme karşısında birbirlerini doğrudan etkilemekte ve bu etkileşimden ülke ekonomisi doğrudan zarar görmektedir.

Yunanistan ekonomisinin darbe görmesi ticari ilişkide olduğu Türkiye’ye belki ilk anda ihracat pazarlarını ele geçirmek bakımından yarar sağlayabilir, fakat uzun vadede bu Yunanistan’ın bizde mal ithal edemeyeceği anlamına da gelebilir.

AB finans çevrelerinde meydana gelecek bir kriz tüm AB sektörlerini olumsuz etkileyeceği için Türkiye’nin ithalat ve ihracatında sarsılma ve gerilemelere neden ola bilemektedir.

Bu bakımdan bir ülkenin sektörleri ve bu sektörlerin yapısal sorunları ne derece çözülmüş ise hükümetlerine o derece az ihtiyaç duyarlar. Genel bütçeden tarıma ne derece yüksek oranda pay ayrılırsa o derecede rekabet şansına sahiptir.

Gerçekte desteklemenin amacı bütçe imkânları doğrultusunda sektörlerin daha verimli, üretken, kâr eder, gelişir, ihracat yapar ve iç piyasa ihtiyaçlarını daha iyi karşılar hale getirilmesidir.

Bugün ülkemizde hükümetlerden en yüksek desteklemeyi alan sektörlerin başında maden –enerji sektörü gelmektedir. Bunu finans, sanayi, imalat, ithalat-ihracat gibi sektörler takip etmektedir.

Listede tarımın yer almayışının nedeni diğer sektörlere göre hem genelde, hem sektörel bazda hem de çiftçi hane başına düşen destekleme payında en alt sırada yer almasıdır.

Anayasa hükmü gereğince genel bütçeden tarıma ayrılan pay en az % 1 olması gerekirken son yıllarda bu oran binde 6 düzeyinde seyretmektedir.

Bu yazı dizisinde amacımız siyasi değil, ekonomiktir. Olaya tarım ekonomisi, açısından bakmaktayız. Ne geçmişteki hükümetlerle, ne o hükümetleri oluşturan partilerle bir sorunumuz olamaz. Olması da duygusal yaklaşımlar da bilimsel sonuçlardan bizi uzaklaştırır.

Yazı dizimiz aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde bir tarım tarihi niteliğinde olacaktır. Hükümet programları, programlarda tarım yer aldı ise ne derece yer aldı, tarıma bakış açısı,çiftçi,ye yararları ,desteklemeler ve miktarları,tarıma önem verildiği dönemlerde ülke büyümesine katkıları,hükümet programlarında tarımın yer alış biçimi,tarıma verilen önem,bunun seçimlere etkisi,hükümetlerin tarıma yaklaşımlarında değişikliklere neden olan ekonomik,sosyal,siyasal ,uluslar arası olaylar ele alınacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.