Takip Et

2016 İncir sezonu açılırken-4

2016 yılı incir sezonu ile ilgili görüş, düşünce, gözlem ve tahminlerimizi açıklarken incir üretimini değişik açılardan ele alırken üretim rakamlarının yanı sıra üretim alanlarını da ele almak gerekmektedir. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “incir Raporu” bizlere ışık tutabilmektedir.

“Türkiye’de en geniş incir üretim alanlarına 44 bin 485 ha ile Ege bölgesi sahiptir. Bu bölgeyi 2.123 ha ile Doğu Marmara Bölgesi ve 1.166 ha ile Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Meyvelik alanı bakımından ilk sırada yer alan Ege bölgesi, 226 bin ton üretim gerçekleştirerek yine ilk sırada yer almaktadır. 31 bin ton üretimle Doğu Marmara onu takip etmektedir. G. D. Anadolu Bölgesi meyvelik alanı fazla olmakla birlikte verim düşüklüğü nedeniyle üretim de Akdeniz Bölgesi’nin gerisinde kalmaktadır. Bölgeler arasında birim alandan elde edilen verim farklılık göstermektedir. En verimli meyvelik alan Doğu Marmara, Batı Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yer almaktadır.”

“Ege Bölgesi üretimi toplam üretim miktarının %75 gibi önemli bir oranına sahip olup, kurutmalık incirlerin tamamı bu bölgeden sağlanmaktadır. Bu nedenle de, Ege bölgesi incir üretim rakamları Türkiye kuru incir rakamlarını da ifade etmektedir.”

“İncir üretimi bakımından Aydın, İzmir, Bursa ve Mersin önde gelen iller arasında yer almaktadır. 2014 yılında Aydın %61, İzmir %12 ve Bursa %10 olmak üzere Türkiye incir üretiminin %83’ü bu üç ilden sağlanmıştır.”

Türkiye incir üretiminde Ege Bölgesi, 445 000 dekar alan,225 000 ton üretim ve %74’lük pay ile ilk sırada yer almaktadır. Ege bölgesinde ağaç başına verim yaklaşık 30 kg iken bu rakam,yıllara göre farklılık gösterse de Aydın’da 35 kg’a kadar yükselebilmektedir.

Ancak,taze üretim de esas alındığında Buharkent’te ağaç başı taze/kuru üretim miktarı 76’ kg’a kadar yükselebilmektedir.

Bursa moru incir hariç tutulduğunda iç piyasa tüketim rakamları yıllara göre çok az değişiklikler göstermektedir.

“Türkiye’de üretilen incirin %30’u taze olarak iç pazarda, %70’i kuru incir olarak hem dış hem de iç pazarda tüketilmektedir. Kişi başına düşen taze incir tüketimi, 300–500 gram civarında iken, kuru incirin kişi başına yıllık tüketimi tahminen 150–200 gr civarındadır. Taze ve kuru incir tüketimi henüz arzu edilen seviyeye ulaşamamış olmakla birlikte bu miktarın artırılması, ülke nüfusunun gerek yeterli ve dengeli beslenmesi, gerekse piyasalarda dengenin sağlanması bakımından önem taşımaktadır (Anonim, 2015c)”

Taze incir üretici fiyatları uzun yıllardır sabit bir seyir izlemektedir. Taze incir fiyatı ortalamaları neredeyse 10 yıldır enflasyon ve girdi fiyatlarının çok altında gerçekleşmiştir.

Bunun da nedeni, iç piyasada tüketim azlığının yanı sıra alıcı konumunda bulunan tüccar ve pazarcılardan kaynaklanmaktadır.

Konuyu önümüzdeki yazıda ele alacağız.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.