Takip Et

TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİ

Ülkemizde tarımsal örgütlenma biçimlerinden birisi de “Üretici Birlikleri”dir.

Üretici Birlikleri ile ilgili olarak TZOB’un 2019 yılı İktisadi ve Zirai Raporu’ndan genel görünümünü aktaralım:

“Tarımsal üretici birlikleri 5200 sayılı yasaya göre asgari ilçe düzeyinde kurulmaktadır. Her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler, su ürünleri ile organik tarımsal üretim sistemi ile yetiştirilen ürünlerde tarımsal üretici birlikleri kurulabilmektedir.

Tarımsal üretici birliklerinin amacı;

• Üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek,

• Kendi mülkiyetinealmamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve

• Ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.

Tarımsal üretici birlikleri ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belirlenen miktarlarda üretim yapan, en az 16 tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgari ilçe düzeyinde kurulmaktadır.

 

Üretici birlikleri kuruluşunda kurulacak ilçedeki üretim kapasitesi aranır. Bitkisel üretimde üretici birliklerini oluşturan üreticilerin toplam asgari üretim miktarı ilçedeki toplam üretimin yüzde onundan az olamaz. Hayvansal üretimde kapasitelerin belirlenmesinde ise her ürün grubu için asgari üretim miktarları belirlenmiştir.

 

Ülkemizde Tarımsal Üretici birlklerinin faaliyet sahalarına göre dağılımlarını ele aldığımızda,

 

Ürün Grupları Birlik Sayısı Üretici Sayısı

Hayvansal Üretim 573 325 891

Bitkisel Üretim 251 22 2552

Su Ürünleri 30 1 193

Organik Ürünler 30 2434

TOPLAM 884 351 773

Bunları bir araya getiren üretici merkez birlikleri 9 adettir.

Ürün Grupları Birlik Sayısı Üretici Sayısı

Süt 308 214 013

Kırmızı et 120 55 034

Kanatlı Hayvan Eti 19 710

Yumurta 12 374

Bal 91 2 880

Meyve 12 2 556

Tarla Bitkileri 13 240

Su Ürünleri Yetiş. 18 888

Deniz Ürün Avcılığı 8 312

TOPLAM 601 277 107 (*)

(*):TZOB İktisadi ve Zirai Rapor-2019

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.