Takip Et

TARIMSAL ÜRETİM İHRACAT SÜRECİNDE ÇEŞİT FARKLILAŞMASINDAN ÖRNEKLER

“Günümüzde, tarım sektöründe kendi kendine yeterli olma kaygısı, yerini, dünya için üretim ve dünya için pazarlama yaklaşımına bırakmaktadır. Diğer bir ifadeyle tarım sektörü ülkeler için sınırlar ötesi bir nitelik kazanmıştır. “

Nitekim, 2018 yılında, yaklaşık 19,3 trilyon dolarlık dünya ihracatının yaklaşık 1,6 trilyon doları aşan kısmı, diğer bir ifadeyle, her 100 dolarlık ihracatın 8 dolardan fazlası bu sektöre aittir. Bununla birlikte, 2002 yılında dünya ihracatındaki tarım sektörünün payı %7,57 iken, 2018 yılı istatistikleri bu oranın %8,29’a yükseldiğine işaret etmektedir.”

““2002 yılında 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşen tarım ürünleri (Gümrük Tarife Cetvelinin 1 ila 24’üncü fasılları arasında yer alan ürünler) ihracatımız 2018 yılına gelindiğinde yaklaşık 4 kat artarak 17,7 milyar dolar seviyesine erişmiş olup, anılan yılda sektörün 167,9 milyar dolarlık genel ihracatımızdan aldığı pay %10,5 olarak gerçekleşmiştir. “

“ Coğrafi ve iklim koşullarının ürün çeşitliliği açısından getirmiş olduğu avantajlı durum hem kendine yeterlilik hem de ürettiğinin fazlasını ihraç etme noktasında Türkiye’yi ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmektedir. Genel dış ticaret kompozisyonunun aksine, gerek küresel ekonomik kriz öncesi dönemde gerekse de krizi izleyen süreçte dış ticaret fazlası vermekte olan tarım sektörü cari işlemler dengesi üzerinde de müspet katkıda bulunmaktadır.

“Bugün, Türkiye, genel ihracatta dünyada 31’inci sırada olmasına karşın tarım ürünleri ihracatında, %1,1 payla dünyada 26’ncı sırada yer almaktadır. 19’uncu yüzyıl boyunca Türkiye’nin temel ihraç ürünlerini: tütün, incir, üzüm, ham ipek, tiftik, afyon, meşe palamudu, fındık, pamuk ve zeytinyağı gibi tarımsal ürünler oluşturmaktayken anılan ürünlerden fındık, zeytinyağı, incir ve üzümde Türkiye günümüzde de dünya üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır.”

“ Tarım ürünleri ihracatı içindeki ürün gruplarının ağırlığının, yıllar itibarıyla, kuru meyveler, fındık, zeytinyağı gibi geleneksel ihraç ürünleri ile yaş meyve ve sebzelerden oluşan temel tarım ürünlerinden, işlenmiş tarım ürünleri ve hayvansal mamullere doğru kaymakta olduğu görülmektedir.”

“Nitekim dünya tarım ticaretinin %32’sini temel (bitkisel) tarım ürünleri oluşturmakta geri kalanını ise işlenmiş tarım ürünleri ve hayvansal mamuller teşkil etmektedir. Söz konusu ürün kompozisyonu son 10 yılda bir değişim göstermemiştir.”

“Son yıllarda, gıda sektöründeki yatırımların artmasının yanı sıra, teknolojik ilerleme, ham madde temininde koşulların iyileşmesi ve tarımsal desteklerin etkin kullanımı, ihracatın işlenmiş ürünlerde yoğunlaşmasına imkân sağlamıştır.”

“Ürün grupları itibarıyla incelendiğinde, ihracatın yarısından fazlasını (%51) şekerli mamuller, hububat mamulleri, bitkisel yağlar, meyve ve sebze mamulleri, tütün mamulleri gibi işlenmiş tarım ürünlerinin oluşturduğu, bunun yanı sıra özellikle kanatlı sektörünün son yıllarda dünyada ve yurt içindeki talep artışının sonucunda yakaladığı büyüme performansının da etkisiyle, hayvansal mamullerin ihracatındaki payının (%14) yıllar itibarıyla artmakta olduğu görülmektedir.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.