Takip Et

TÜRKİYE VE AB’DE KOOPERATİFÇİLİK UYGULAMALARINA GİRİŞ

Türkiye kooperatifler enflasyonu yaşayan bir ülke.Bu kooperatifler içinde tarımsal amaçlı kooperatifler önemli bir yer tutmasına rağmen kooperatiflerden beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı tartışmalı bir konudur.

Öncelikle Türkiye’de yer alan kooperatiflerin sayılarını ve ortak adetlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 yılı verilerine göre ele alalım.

Türkiye’de 2017 verilerine göre 53 259 kooperatif bulunmakta bu kooperatiflerin de 7.422.994 ortağı mevcuttur.

Konumuz tarımsal amaçlı kooperatifler.

Kooperatifin Sınıfı Kooperatif Sayısı Üye Sayısı

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 7.201 775.563

Sulama Kooperatifi 2.523 303.586

Tarım Kredi Kooperatifi 1.625 1.001.418

Su Ürünleri Kooperatifi 553 30.889

Üretim Pazarlama Kooperatifi 408 17.591

Tarım Satış Kooperatifi 306 323.596

Pancar Ekicileri Kooperatifi 31 1.448.171

Yaş Sebze Meyve Kooperatifleri 29 3.066

Türkiye’de tarımsal amaçlı 12 676 kooperatif bulunmakta bu kooperatiflerin üye sayısı ise 3 milyon 903 bin 880 dir.

Her bir kooperatif başına düşen üye sayısı ortalama olarak 307’dir.

Kooperatifçilikte bizden yüz yıl önde olan AB’de ise kooperatifçiliğin rakamları bize ne anlatmakta?

Avrupa Birliğindeki (AB) 13 milyon çiftçinin 6,2 milyonunun 22.000 tarım kooperatifi altında örgütlendiğini ve tarım sektörü toplam çıktısının % 40’ının kooperatiflere ait olduğunu belirtmektedir. Aynı kaynağa göre Avrupa’daki tarım kooperatifleri 660.000 kişiye iş sağlamakta ve 350 milyar Euro’luk ciro üretmektedir.

Bu rakamlarda en dikkat edilmesi gereken iki konudan birincisi AB’de her canı sıkılan ve ya devletten tarımsal destek alan tarım sektörüne girememektedir.İkinci konu ise kooperatif ve ortak başına düşen cirodur.

AB’de kooperatiflerin ortalama cirosu 2017 rakamlarına göre yaklaşık 16 milyon Euro’dur. Bu da Türk lirası karşılığı 156 milyona karşılık gelmektedir.

AB’de kooperatif üyesi çiftçinin yarattığı üretimin değeri yaklaşık 27 bin Euro’dur.Bunun karşılığı ise 246 600 Türk lirasıdır.

Türkiye gayri safi hasılası 761,4 milyar dolardır.Bunun Türk lirası karşılığı ise 6 trilyon 719 milyar TL’dir. Bu hasılanın yaklaşık olarak %9’u Türk çiftçisi tarafından vücuda getirilmektedir. Bu miktar ele alındığında % 5 e karşılık gelir ki Ülkemizde ise yaklaşık 4 milyon 200 bin çiftçi bulunmaktadır.42 bin TL’dir.

Kısacası bir Türk çiftçi ailesi ortalama olarak 42 000 TL. değerinde tarımsal üretim yapmaktadır.Türk çiftçisi BA çiftçisinin 6 da biri kadar değerde üretim yapmaktadır.Bunun da neden tarımsal politikaların yanlışlığı ve kooperatifsizliktir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.