Takip Et

GIDA ÜRETİMİ VE TEMİNİ AÇISINDAN MEVCUT TEHLİKELER

Her üretilen gıdanın üçte biri israf yolu ile çöpe gitmesine rağmen günümüzün ve gelecek on yılların en önemli iki sorunu su ve gıda olacaktır.

Dünya genelinde sürmekte olan hızlı nüfus artışı ve bu nüfusa yeterli ve güvenli gıda temini alanındaki sorunlar, geri kalmış ülkelerin yanında gelişmekte olan ülkelerin güncel ve potansiyel sorunlarından birisidir.

Gelişmiş ülkelerde yapılan ciddi araştırmalar önümüzdeki 20-25 yıl içinde gıda gereksiniminin tüm dünyada yaklaşık %64 ve gelişmekte olan ülkelerde neredeyse %100 oranında artacağını ortaya koymaktadır. Bu sonuç da gıdayı strateji ötesi bir konuma taşımaktadır. En kötü senaryo olarak da 21. Yüzyılın ilk yarısının sonlarında dünyada gıda ihracatının en az düzeye ineceği hatta ülkeler arası gıda geçişinin yasaklanabileceği yolundadır.Aynen 16.yüzyılda meydana gelen nüfus artışı ile zaman zaman gıdanın ülke sınırları dışına çıkmasının yasaklandığı gibi.

Bu tür potansiyel tehlikeler gıda önce gıda temini daha sonra da gıda güvenliğinin tartışmaya açılmasına neden olmaktadır. Hızlı kentleşme, yapılaşma, şehirlerin tarım alanları aleyhine genişlemesi, iklim ve çevre faktörlerine bağlı olarak tarım alanlarının günden güne daralması, buna karşın dünya nüfusunun çok hızlı artması, son yıllarda “gıda güvenliği” konusunu gündemin en önemli maddeleri arasına taşımıştır. Bunlara ek olarak enerji ve madencilik sektörlerinin tarımı düşman sektör olarak algılamaları,faaliyetlerini tarım toprakları üzerinde yoğunlaştırmaları gelecek yıllarda üretilecek gıdaları miktar ve güven açısından tehlikeye atmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi önümüzdeki çeyrek yüzyılda ortaya çıkacak gıda eksikliği ve hatta yokluğunun temel nedenleri arasında tarım alanlarının daralması ve hızlı nüfus artışı Yatmaktadır. Çünkü 2050 yılına gelindiğinde 9,5 milyar kişiye çıkması öngörülen dünya nüfusunu doyurmaya yetecek gıda maddelerinin güvenilir bir şekilde temin edilebilmesi, insanlığın varlığı ve geleceği adına son derece önemlidir. Bu sorunun üstesinden gelebilmenin temel yolu, tarımda hem birimn alanda hem de toplamda verimliliği artırmak ve daha az alandan daha fazla tarım ürünü elde etmenin yollarını bulmaktan geçmektedir.

Özellikle tarım alanları en korumasız ülkelerden birisi olan Türkiye’miz bu potansiyel tehlikeden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alacaktır.

Çözüm:Tarımı,tarım alanlarını ve tarım sektörünü gözümüz gibi korumak….

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.