Takip Et

5403 SAYILI YASADA MİRAS HUKUKU DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR-2

Tarım arazilerinin miraslarının düzenlenmesi konusundaki 5403 sayılı yasada yapılan değişiklikler çiftçilerimize mirasa konu tarımsal arazi mülkiyetinin devri zorunluluğunu getirmektedir.

Bu zorunluluk TKAKK’da 6537 sayılı Kanun’la yapılan en köklü ve önemli değişikliktir.

TKAKK’ya eklenen 8/B vd. hükümleriyle, birden fazla mirasçının bulunduğu hâllerde, mirasçılar tarımsal taşınmazın mülkiyetini tek bir gerçek veya tüzel kişiye veyahut tüzel kişiliği bulunmayan ortaklığa devretmeye mecbur kılınmakta ve böylece tarımsal taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkına ciddi bir müdahalede bulunulmuş olmaktadır.

Yani miras sahipleri öncelikle aralarında bir gelir ortaklığı veya şirket kuracaklardır. Bu da olmadığı takdirde hukuk devreye girerek toprakların miras yolu ile bölünmesini engellemektedir.

Çünkü yasa “mirasçılar, aralarında anlaşarak, tarımsal taşınmazın mülkiyetinin içlerinden birine veya - yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin karşılanması şartıyla- birkaçına devrini kararlaştırabilirler.

Bunun yanı sıra mirasçılar, taşınmazın mülkiyetinin kuracakları bir aile malları ortaklığına veya tamamının miras payları oranında ortağı oldukları bir limited şirkete veya üçüncü kişilere devrini de kararlaştırabilirler.

Burada en rahatsız edici durum ortaya çıkmaktadır.Miras sahibi kardeşler anlaşamadıkları takdirde mahkemeler devreye girmekte,tüm mirasçılar tarım topraklarındaki miras haklarından mahrum kalabilmektedirler.

En doğrusu ise mirasçıların anlaşarak tarımsal faaliyetleri sürdürmesidir.Bunun için de

Tarımsal arazinin mülkiyetinin mirasçılardan biri veya birkaçına devrine ilişkin sözleşmeler miras paylaşma sözleşmesi hükmünde olduğundan, bu sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması yeterli kabul edilmelmektedir.Ancak TKAKK 8/C uyarınca kurulacak aile malları ortaklığı sözleşmesinin ise resmî şekilde yapılması gerekir.

Yine TKAKK 8/C çerçevesinde kurulan ve tarımsal taşınmazın sermaye olarak konulması borcunu içeren limited şirket sözleşmesinin ise yazılı şekilde yapılması ve kurucularının imzasının noterce onaylanması yeterli olup böyle bir sözleşmenin geçerli olması için resmî şekilde yapılmasına gerek yoktur.

Tarımsal taşınmazın önceden mevcut bir aile malları ortaklığına, limited şirkete veya diğer üçüncü kişilere devrine ilişkin sözleşmeler ise genel hükümler çerçevesinde resmî şekle tâbidir.

Tarımsal arazi mülkiyetinin TKAKK’da 8/C’de belirtilen kişi veya ortaklıklardan birine devrinin mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Anlaşmazlık halinde devrin bir yıl içinde gerçekleştirilmemesi hâlinde mirasçılardan her biri taşınmazın mülkiyetinin ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya, bunun da bulunmaması hâlinde üçüncü kişilere devri için yetkili sulh hukuk mahkemesinde dava açabilir.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.