Takip Et

TÜRKİYE PAMUK PİYASALARININ GELECEĞİ

Geçen haftalarda pamuk fiyatlarının seyri ve pamuk üreticisine yansıması dolayısıyla konuyu Ankara’ya taşımak üzere ,ülkemizin pamuk yetiştiren 18 ilinin ziraat odaları olarak Ankara’da buluştuk.Farklı siyasi oluşum,bürokrasi ve bakanlıklarda çözüm yolları aradık.Ne yazık ki sonuç alamadık.

Bunun da başlıca iki nedeni bulunmaktaydı:

• Ülkemiz maliyesinin içinden geçtiği zor süreç;

• Ticaret borsaları, iplikçiler,çırçırcılar,tekstilciler,yem sanayicileri,hazır giyimciler,pamuk yağı sanayicileri gibi sektörün paydaşlarının lobilerinin devlet ve bürokrasi üzerindeki etkileri.

Dünkü yazımızla beraber ülkemizdeki ve dünyadaki pamuk piyasalarının nasıl oluştuğunu okuyucularımızın ve üreticilerimizin bilgisine sunacağız ki ülkeler arasında kıyaslamaları yaparak pamuktaki fiyat oluşumunun gerçek neden ve suçlularını takdir ve tayin edebilsinler.

Dünya pamuk üretimini ele aldığımızda pamuk ekim alanlarının yaklaşık olarak %14'ünün gelişmiş ülkelerden kaynaklandığı dikkate alındığında, pamuğun Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin temel ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır.

ICAC verilerine göre de sıraladığımız pamuk ülkeleri içerisinde üretici fiyat istikrarsızlığı açısından da Türkiye gibi ülkelerde üretici pamuk fiyatları istikrarsızlığı daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Çünkü başta ABD ve AB gibi gelişmiş ülkeler tarafından kendi ulusal pamuk sektörlerine sağlanan çok yüksek oranlı destekler, uluslararası pamuk fiyatları üzerinde baskı ve sürpriz fiyat hareketleri meydana getirmekte ve Türkiye gibi küresel ölçekte rekabet edebilme potansiyeline sahip gelişmekte olan ülke üreticilerinin pamuk sektöründe üretim yapabilme gücüne zarar vermektedir.

Türkiye gibi ülkelerin pamuk üreticileri meydana gelen olumsuz fiyat hareketleri nedeniyle bitkisel üretim tercihlerinde pamuk fiyatlarıyla birlikte pamukla rekabet halindeki mısır, buğday, soya fasulyesi,kaba yem bitkileri gibi ürünlerin pamuk fiyatına olan kıyaslamalarla bu ürünlerin ekimine geçerek pamuk üretimini terketmektedirler.

Uzun vadede ise herçekte üç kesim bu fiyat oluşumlarından zarar görmektedir:

• Pamuk üreticileri,

• Ticaret borsaları, iplikçiler,çırçırcılar,tekstilciler,yem sanayicileri,hazır giyimciler,pamuk yağı sanayicileri,

• Devlet ve maliyesi.

Devletler günü kurtarma politikaları peşinde oldukları hallerde gelecek 10 yıllarını kaybettiklerinin farkına vardıklarının iş işten geçmiş olmaktadır.

Çünkü bu sektörlerin tüm pamuk ihtiyaçları ithlatla karşılanırken piyasada arz-talep dengesi bozulan mısır, buğday, soya fasulyesi,kaba yem bitkileri ekimi de hem fiyat hem de üretim fazlalaığı açısından tarım ve üretici için büyü handikap oluşturmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.