Takip Et

Osmanlı’da Yetiştirme Alanlarında İncir-4

Nazilli’nin incir tarımındaki çok önemli rolü hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır.

Kazanın (Nazilli) bir kısmında palamut ve bir kısmında zeytin ve incir işcari ve kısmı haziyesinde de portakal ve limon ağaçları mevcut olup senevî 100 bin kantar palamut 85 bin 50 kantar incir, 70 bin kıyye zeytinyağı ile portakal, limon, kestane, ceviz ve… Husule gelir. Bir kısım arazisinde buğday, arpa, çavdar, ak adrı, mısır darı, sarı darı, susam, pamuk, afyon ve sairehububat-ı metnada zira edilip senevî 2 bin 500 balya pamuk ve muhanaf(?) miktarda zahire ve hububat metnada hâsıl olmakta olup arazisi gayet münbit masuldardır. (52)

XX Yüzyılın başında Nazilli’nin kuru incir üretimi yaklaşık 4 bin 850 ton civarındadır. Aynı yıl (1908) Nazilli’de incir üretilen alan toplamı ise 35 bin 326 dekardır. İncir alanları zeytinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Nazilli Kazasının arazisi(dönüm)

Bağ:6308

İncir bahçesi:35 326

Tarla:257 514

Çayır:1195

Arsa:866

Palamutluk:42 853

Zeytinlik:52 690

Sebze bahçesi:1622

Limon, portakal bahçesi:287

Mera:4820

Yaylak:2516

Orman ve çalılık:134 252

Ahalinin hıtabına mahsus orman:19 663

Yekûn:565 402 dönüm(53).

Kaza-ı mezkûrun(Nazilli) ithalatı basma, Amerikan bezi, saire ve akmeşe ile şeker, pirinç, kahve emsali hevaic-i zaruriye (gerekli ihtiyaç maddeleri) ve ihracat dahi mahsulât-ı mahalliyeden olan incir, üzüm, koyun, hınta(buğday),şa’ir(arpa) ,susam vesaire hububat ile ipekli ve pamuklu hamam takımı, mavi bez ve saireden ibarettir. (54)

XIX. Yüzyılın konu ile ilgili birçok kaynağında olduğu gibi incir tarımı ve incir kalitesi ile ilgili bilgiler verilirken kaliteli incir konusunda İncirliova ve Germencik ilçeleri işaret edilmektedir. Evliya Çelebi’de olduğu gibi Nazilli incirlerine ayrı bir yer ayrılmaktadır.

“En çok miktarda Aydın Sancağında husule gelip en iyi cinsi Değirmencik, Erbeyli, Karapınar cihetlerinden çıkan 260 bin (yaklaşık 15 bin ton) kantara varan kuru incirden 331 bin lira ihraç…”(55).

1908 yılına geldiğimizde Germencik incir üretiminde önemini korumaktadır:

Nahiye(Germencik) dâhilinde 150 bin dönüm miktarı arazide şa’ir(arpa),çavdar, alef (yulaf), burçak, susam, mısır darı, akdarı, pamuk, kum darı zira olunmakta bulunduğu gibi her sene 200 bin (yaklaşık 11 bin 400 ton) kantar incir ve 100 bin çekirdeksiz ve siyah üzüm, senede bir 4 milyon kıyye zeytinyağı istihsal olunmakta ve mahsulât-ı mezkûrun yüzde seksen beşi İzmir ve mahal-i saireye nakil ve ihraç edilip mütebakisi(artan fazlası)mahallinde olunmakta bulunmuştur. (56) 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.