Takip Et

İklim değişikliği (küresel ısınma ) ve tarıma etkileri-6

Dünkü yazımızda küresel ısınma sonucu, bundan öncelikle deniz seviyesindeki ülkelerin, özellikle deniz sularının yükselmesi sonucu etkileneceğini anlatmıştık.

Bugün ise ülkemize etkilerini konuşalım. Çünkü hızla yok olmaya doğru giden dünyamızda yer alan ülkemizin bundan etkilenmemesi mümkün değildir.

Yapılan araştırmalar bu düşüncemizi doğrulamaktadır.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın araştırmasına göre,

“Türkiye, küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Ülkemiz küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz yönlerinden etkilenecektir.”

“Türkiye farklı topoğrafik yapısına ve konumuna bağlı olarak karmaşık iklim özelliğine sahiptir. Bu nedenle de küresel ısınma olgusundan en çok etkilenecek ülkelerden biridir. Örneğin, Güneydoğu, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri gibi yarı kurak bölgeler, küresel ısınmanın tetiklemesiyle çölleşmeye doğru bir yol izleyecektir. Kuraklığın artması, içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanamaz duruma gelmesine neden olacağından, insan yaşamı da büyük tehdit altında olacaktır. Atık ve artıkların miktarının artması, mevcut bitki ve hayvan türlerini tehdit edecektir. Sonuçta bu güç koşullara uygun türler buralara gelirken, mevcut türlerin çoğu ortadan kalkma durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Küresel ısınma baskısı arttıkça, yörelerdeki farklı iklimler ve canlılar bundan değişik biçimlerde etkilenerek yörelerde tür çeşidi ve sayısında değişmeler görülecektir. İleride geri dönüşümü olmayan çevre tahribine varan olaylarla karşılaşılabilecektir. Ülkemizde küresel ısınmadan belki en çok etkilenecek ve varlıkları tehlikeye girecek ormanlarımızdır. Küresel ısınma ile ortaya çıkan ısınmadan kuraklıktan, aşırı yağışlardan, heyelanlar ve erozyon oluşumlarından zarar görecek ormanlarımızdır. Bunların yanması ve tahribiyle ortaya çıkacak CO2 gibi sera gazları atmosfere karışarak küresel ısınmanın etkilerini artıracaktır. Küresel ısınma, özellikle su kaynaklarının azalmasına sebep olacak ve temiz su bulmayı güçleştirecektir, hatta imkansız hale getirecektir. Çünkü sanılanın aksine ülkemiz su azlığı çeken ülkeler arasındadır. (Cemre, 2006; Doğan, 2005; Türkeş, 2002)”

Küresel ısınma önce tarımı, bitkileri, dolayısıyla gıda üretimini olumsuz olarak etkileyecektir. Bu

“Suyun azalması tarım alanlarında tuzlanmayı, çoraklaşmayı artıracak verim elde etmek uğruna kullanılan aşırı gübre ve pestisitler de su ve toprak kirlenmesi miktarını artıracaktır. Susuz hayat olamayacağı hatırlandığında tarım yapmanın olanaksızlaşacağını kolayca tahmin edebiliriz. Su, bitki ve hayvanlar için, olmazsa olmaz koşul olduğundan küresel ısınmayı önlemek için gerekli acil önlemler alınmadığında ileride yaşamdan söz etmek olanaksız hale gelecektir. (Kadıoğlu, 2001; Öztürk, 2002) 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.