Takip Et

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALATIMIZIN GENEL DURUMU

Üretici açısından tarım ürünleri ihracatının var olup olmaması, ihracattaki süreklilik veya kesintiler iç piyasalarda tarım ürün fiyatlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olmaktadır.

TİM 2016 raporuna göre; “Genelde tarım dış ticaretinin sınırlarını, su ürünleri hariç, tüm gıda ürünleri ile işlenmemiş bitkisel ve hayvansal ürünler belirlemektedir. Tarım kapsamının tanımına göre tarımın GSYH ve dış ticaret içindeki önemi değişmektedir. Değişik tanımlara göre tarıma dayalı ihracat 17 milyar ile 51 milyar dolar, ithalat ise 13 milyar ile 34 milyar dolar arasında değişmektedir.”

“Tarıma dayalı ihracatın % 35’ini gıda, % 61’ini gıda dışı bitkisel ve hayvansal ürünler ve % 4’ünü tarımsal girdiler oluşturmaktadır.”

“İthalatta ise bu oranlar sırasıyla % 36, % 44 ve % 20’dir. İthalat içinde tarım girdileri önemli yer tutmaktadır.”

“Gıda ürünleri ihracatı içinde bitkisel ürünler % 86 ile ilk sırayı alırken, hayvansal ürünler % 10 ile ikinci sırayı, su ürünleri ise % 4 ile üçüncü sırayı almaktadır.”

“İthalatta da sıralama değişmemekte, paylar sırasıyla % 86, % 6 ve % 2 olurken, her üçünde de ihracat, ithalattan fazladır. İhracatımızın işlenmişlik düzeyine, yani katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelimine bakıldığında, tarımsal girdileri dışarıda tutarsak, % 70 çok işlenmiş, % 15 az işlenmiş ve % 15 işlenmemiş olduğunu ve değer zincirinin sonlarında ihracat yapıldığını görüyoruz. İthalatta ise işlenmemiş, az ve çok işlenmiş ürün oranları yaklaşık aynıdır. Yani katma değeri düşük işlenmemiş ve az işlenmiş tarım ürünleri ithal edilirken, işlenmiş tarım ürünleri ihraç edilmektedir.”

“Türkiye genelinde ihracatla yaratılan katma değerin % 74’ü yurt içi, % 26’sı ise yurt dışı kaynaklıdır.”

“Tarım-gıda ihracatımız içinde en önemli paya sahip ülkelerden ilki Irak’tır.”

“İhracat içinde ikinci önemli ülke Almanya’dır. Almanya’yı, BDT’den üç ülke, Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan, Rusya, İtalya, Suudi Arabistan ve İran izlemektedir.”

“Tarım ithalatımız içinde en önemli paya sahip ülkelerden ilki Almanya’dır. İthalat içinde ikinci önemli ülke olan ABD’den sonra İtalya, Hollanda, Çin, Rusya ve İtalya yer almaktadır.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.