Takip Et

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ -6

Genç Çiftçi projesnde, hibe almayı hak eden üreticilerimizin hibe dolayısıyla yapacakları harcamalar da yönetmelik ile belirlenmiştir.Hibeyi gerçekleştirme sürecinde aşağıdaki esaslar doğrultusunda harcama yapableceklerdir.

Proje gider esasları :

1) Hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilmesi,

b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan hibe desteğinin, verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,

c) Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi veya belgelere dayandırılması,

gerekir.

Gider kalemleri :

1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan alımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, proje giderleri mutlaka teknik özellik olarak belirtilmelidir.

3) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas alım miktarı ve adedi değiştirilemez. Proje sahibi, projede yer alan miktar ve adetten daha büyük alımları proje yürütme birimi onayıyla alabilir.

4) Proje kapsamındaki makine, ekipman ve malzemelerin hibe sözleşmesinden sonra alımı yapılmalı ve mutlaka yeni olması gerekmektedir,

5) Yeni alınan taşınırlar hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra 3 (üç) yıl süre ile satılamaz, başkasına kiralanmaz, kullanım hakkını her ne ad ve suretle olursa olsun devredilmez, rehin gösterilmez.

6) Proje kapsamında; eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı hayvan satın alınamaz.

7) Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler :

1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

 

Projenin uygulanması ile ilgili eleştirilerimizi de ortaya koyalım:

1-Puanlamada ihtiyaç sahipleri önceliğinin bulunması hatalıdır. Her ne kadar sosyal bir proje de olsa hibeyi hak edenin bu projeyi yürütüp yürütemeyeceği konusunda belirleyici kıstaslar getirilmeli idi.

2-Proje kalemleri ilçeler bazında ele alınmalı, uygulama imkanı olmayan projeler o ilçelerde uygulanmamalıdır. Mesela merası olmayan ilçelerde hayvancılık gibi. Mesela kaba yem (silaj-yonca) üretmeyen köyde süt hayvancılığı yapılmamalı.

3-Üreticisinde bilgi altyapısı olmayan hibe kalemleri o ilçelere verilmemelidir.

4-Proje kalemleri ile ilgili olarak İlçe Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Odaları’nın görüşleri alınmalıdır.

5-Siyasiler kişisel tercih kullanarak projeyi yürütemeyecek vasıfta olan üreticilere destek olmamalı, projeyi hak eden, becerikli ve potansiyelli üreticiler kazanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.