Takip Et

TARIM VE GIDANIN GELECEĞİNİ KORUMANIN YOLLARI

Bugünkü yazımıza Ak Parti İktidarına yakın bir ismin kuruluşu olan SETA’nın Sayın Prof Dr.Fahri Yavuz ve Şerif Dilek’e hazırlattığı “Türk Tarımına Yeniden Bakış”,adlı raporda yer alan tavsiyeler ile başlıyoruz:

“Türk ekonomisinde tarıma yaklaşım ve dünya ölçeğinde meydana gelen eğilimler dikkate alındığında gıda ve tarım için bir dizi zorluğu karşımıza çıkarmakta ve çok yönlü tedbirler almayı gerektirmektedir.

Devasa ormansızlaşma, su kıtlığı, toprakların elden çıkması ve yüksek sera gazı emisyonlarına neden olan yüksek girdili, kaynak yoğun tarım sistemleri sürdürülebilir tarımsal üretimi ve dolayısıyla gıda teminini sağlayamamaktadır.

O halde yapılması gerekenler ;

• Üretkenliği artırırken doğal kaynakları koruyan ve geliştiren yenilikçi sistemleri hayata geçirmektir.

• Yerli ve geleneksel bilgi birikimine dayanan ekolojik tarım, tarımsal ormancılık, iklim dostu tarım ve koruyucu tarım gibi “bütüncül” yaklaşımlara yönelik dönüştürücü bir süreç yaşanmalıdır.

• Teknolojik gelişmeler iklim değişikliği yanında tüm ekosistemleri ve insan yaşamının her yönünü etkileyen doğal tehlikelerin yoğunlaşmasına yardımcı olmaktadır. Ülke ve bölge sınırlarını aşan zararlılar ve hastalıklar yoluyla sınır ötesi tarım ve gıda sistemi tehditlerini önlemek için daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç vardır. Örneğin son zamanlarda Gürcistan’dan gelerek Doğu Karadeniz’i istila eden kelebek benzeri türün verdiği rahatsızlık ancak bu tip çabalarla giderilebilir.

• Aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yoksulluktan kurtulan savunmasız insanların bu duruma tekrar düşmemesi için eşitsizliklerin azaltılması yönünde ilave çabalar gerekmektedir. Yani hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde gelir düzeylerinde, fırsatlarda ve arazi dâhil mülkiyetlerde eşitsizlikleri azaltmak gerekmektedir.

• Pazar entegrasyonu ve büyük tarımsal yatırım kazançlarını en aza indirgeyen yoksul yanlısı büyüme stratejileri, kırsal alanlardakilerin gelir ve yatırım fırsatlarını geliştirirken göçün temel nedenlerini de ortadan kaldıracaktır.

• Kırsal alandaki tarımsal aile işletmelerine bu fırsatları sağlayacak kamu yatırım ve hizmetlerinin en çok ihtiyaç duyulan ve işlevsel olabilecek alanlarda bilgiye dayalı isabetli kararlarla yoğunlaştırılması gerekmektedir.

• yoksul yanlısı büyüme, hem kırsal hem de kentsel alanları kapsayarak istihdam oluşturmalı ve gelir çeşitliliğini destekleyecek şekilde tarımın ötesine geçmelidir. Yoksul yanlısı büyüme, sosyal korumanın sağlanması yanında açlığın sona ermesini ve daha sağlıklı diyetler yoluyla kötü beslenmenin yükünün de ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Açlık, yetersiz beslenme ve aşırı yoksulluğun kalıcı olarak sona erdirilmesi; aynı zamanda uzun süren krizlere, felaketlere ve çatışmalara dayanıklılık kazandırmayı, kapsayıcı ve adil bir küresel kalkınmayı teşvik ederek çatışmaların önlenmesini sağlayacaktır.”

Yani durum bu derece vahimdir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.