Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-24

9 Mart 1943’de kurulan II.Saraçoğlu Hükmeti Savaş ılları hükümeti olarak kurulmuş,savaş bittikten sonra da 7 Ağustos 1946 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.Bu hükümetin de tarım bakanı I.Saraçoğlu hükümetinde olduğu gibi Prof.Dr.Şevket Raşit Hatiipoğlu olmuştur.

II. Dünya Savaşı yıllarında en zor dönemini yaşayan Türk iftçi ve köylüsünün feryadı, Hükümet programına yansımış görünmektedir.

Başka bir açıdan artık DP (Demokrat Parti)’nin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır.

“Bütçedeen yüksek rakamı, Mlli eğitimden sonra en önemli, üretim kaynağımız olan tarıma ayırdık.

Bundan önce koordinasyon kurulu elinde bulunan 4,5 milyon lrayı Zirai Donatım Kurumu emrine vermiştik.Zaten bu kurum çiftç,lerimizin dertleriyle boğuşmak için kurulmuştur.Tohum,ilaç,alet,edevat,gübre ve bütün ihtiyaçları temn ederek köylüye yetiştirecektir.Bu rakama 1,5 mlyon lira daha ekledik.

Bundan ayrı olarak Tarım Bakanlığı bütçesine 4 milyon 810 bin lira daha koyduk.

Bu para ile üçü gnel tarım üçü de meyve ve bahçe konusunda uzmanlaşacak altı tarım teknik okulu açılacaktır.Bu okllarda köy çocukları okutulacak,böylece bu çocuklar kendilerine ve ülkeye yararlı olacaklardır.

Tarım bakanlığı kendi kaynaları ve araçları le 500 bin dönümden fazla alanda tarım faaliyeti sürdürmüştür.Bu miktarı hızla artırmak kararındayız.

Bizi bekleyen en önemli kann topraksız köylüyü toprak ahibi yapma kanunudur.”

Türkiye’de toprak reformu adına atılmış ilk adım 1945 tarihli Çiftçiyi Topraklandırma Kanunudur(1).

Kanun, topraksızları ve toprağı yetmeyenleri topraklandırma, verilen topraklar üzerinde işletmeler kurulması ve çiftçinin kredi ile teçhizi gibi toprak reformunun ana prensiplerinden bazılarını ihtiva ediyordu; ancak kapsamlı bir toprak reformu mahiyetinde değildi. Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısı adıyla gündeme gelen tasarı daha kapsamlı olup düzenli aile işletmeleri kurulması ve idamesi gibi daha ileri hükümleri ihtiva etmekte idi(2).

Tasarı Mecliste çetin müzakerelere konu olduğundan bu son kısmı tasarıdan çıkarılmıştır. Bu eksikliklerine rağmen memleket tarımı için yine de faydalı hükümleri ihtiva eden Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tatbik edilmeden seçim kaygıları ile 1950 seçimlerinden önce tadillere uğramış ve bu suretle esas gayesinden uzaklaşmıştır(3).

Kaynaklar

(1): ‘Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (4753 sayılı)’’, Resmi Gazete, Sayı: 6032, 11.06.1945. Gülden Çamurcuoğlu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TOPRAK REFORMU ve MİLLİ BURJUVAZİ YARATMA ÇABASI,s 173.

(2): M.Asım Karaömerlioğlu, ‘‘Bir Tepeden Reform Denemesi: ‘‘ Çitçiyi Topraklandırma Kanunu’’nun Hikayesi’’, Birikim Dergisi, Sayı 107, Mart 1998, http://www.birikimdergisi.com/birikim/dergiyazi.aspx?did=1&dsid=99&dyid=2340&yazi=Bir%20Tepeden%20 Reform%20Denemesi:%20”Çiftçiyi%20Topraklandırma%20Kanunu”nun%20Hikâyesi. Bkz. Çamurcuoğlu,s 173

(3): İbrahim Aksöz, Toprak Reformu ve Türkiye’de Toprak Reformuna İhtiyaç, 2. Baskı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1973, s.24. Bkz. Çamurcuoğlu,s 173.

 

 

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.