Takip Et

Rakamlarla Dünyada, Türkiye’de ve Aydın’da buğday tarımı ve üretimi-2

Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinin kısa bir şeridi hariç tüm ülkede buğday üretimi yapılmaktadır. Ülkemiz topraklarının yüzde 33’ü buğday tarımına ayrılmıştır. En yüksek buğday üretimini yüzde 31 ile İç Anadolu Bölgesi gerçekleştirmektedir. Ege Bölgesinin üretimdeki payı ise yüzde 8,3’tür.

Aşağıda verdiğimiz yıllara göre üretim tablosunu incelediğimizde dekar başı üretimin artmakta olduğunu, ekim alanlarında ise son dokuz yılda bir azalma olduğu dikkati çekmektedir.

Üretim artışının ana nedenleri arasında sertifikalı tohum kullanımı, sulama alanlarının genişlemesi ve modern sulama sistemlerini tercih edilmesi, modern tarım tekniklerinin buğday tarımında daha fazla kullanılır olmasıdır.

Üretim alanlarındaki arazi miktarının azalmasını ise son yıllarda buğday fiyatlarının üreticiyi tatmin edici düzeyde olmaması, yeni sulamaya açılan buğday alanlarında başka ürünlerin ikame edilmesidir. Bu da daha fazla gelir getiren ürünlerin buğday üreticisi tarafından tercih edildiğini göstermektedir.

 

Türkiye’de Buğday Ekim Alanı, Üretimi ve Verimi

Yıllar Ekim Alan Üretim Verim

(1000 Hektar) (1000 ton) (Kg/Dekar)

2000 9 400 21 000 223

2001 9 350 19 000 203

2002 9 300 19 500 210

2003 9 100 19 000 209

2004 9 300 21 000 226

2005 9 250 20 500 232

2006 8 490 20 010 236

2007 8 097 17 234 213

2008 8 090 17 782 221

2009 8 100 20 600 254

2010 8 094 19 660 242

2011 8 096 21 800 269

2012 7 529 20 100 266

2013 7 772 22 050 283

2014 7 912 19 000 240

Kaynak:TÜİK

Ülkemizin nüfusuna her yıl yaklaşık 1milyon yüz bin kişinin eklendiğinden hareketle buğdaya olan ihtiyacımız artarken üretim azalması geleceğimiz için düşündürücüdür. Buğday alanlarındaki yaklaşık 1 milyon beş yüz bin hektarlık daralma tarımın planlayıcılarını düşündürmeli ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır. Bunun için işletme büyüklükleri artırılmalı, kaliteli ve sertifikalı tohumluk üretimine önem verilmeli, gübreleme teşvik edilerek münavebeden vaz geçilmeli, buğdayda zirai mücadele planlı şekilde yapılmalı, buğdaya verilen desteklemeler artırılmalıdır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.