Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Beyannamesi:-1

Seçimlere yaklaşırken çiftçi/üretici kesimi, partilerin Seçim Beyannameleri’nde yer alan düşünce ve projelerini esas alarak tarıma yaklaşımlarını ele almaya çalışacağız. Aynı zamanda teklif ve önerilerimizi sunacağız.

AK parti ve CHP’den sonra sırada Milliyetçi Hareket Partisi var.

Dört Siyasi parti içerisinde tarıma seçim Beyannamesi’nde en kısa ve ayrıntı ve somutluğa ve planlamaya önem vermemiş tarım programını MHP’nin hazırladığını görmekteyiz.

• “Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Tarım sektörü;

Üretim, işleme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulmalı, yüksek verimlilikte ve kaliteli ürün üreten, teknoloji kullanabilen, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek bir düzeye getirilmelidir.”

MHP bu paragrafta tarımsal üretimi tarladan üreticiye bir bütün görme eğilimindedir. Bu yaklaşım da hem üretici hem de Türk ekonomisi açısından olması gereken bir süreçtir.Verimlilik,kalite,teknolojiden yararlanma , ayrıntıları ile ifade edilmesi gerekli,planlama ve sonuç almaya yönelik kavramlardır.Bu konuda somut sonuçlar ele alınmamıştır.

Gıda üretiminde hedef kitle,Türk halkı olarak seçilmiştir.Gerçekte ise Türk tarımının hedefi 81 milyon Türk insanı,yaklaşık 20 milyon turist,3,5 mlyon mülteci ve ihracat kapsamında sayısı net olmayan alıcı ülkelerin halkı olmalıydı.

• “Doğal kaynakların dengeli kullanımını gözeten, büyümeye sürdürülebilir katkı sağlayan, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı sayesinde, tarım sektöründe çağdaş değişim ve dönüşümler gerçekleştirilecektir. “

Tarımdaki rekabet gücü, kavramı Türk tarımının kendi içindeki rekabeti mi yoksa tarımsal üretimde bulunan rakip ülkelerle Türk tarımı arasında mı?

• “Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması, yerinde işlenerek katma değer elde edilmesi ve istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel tarımsal yapılanma oluşturularak; yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere, katılımcı kalkınmayı destekleyecek tarım-sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan “Tarım Kentleri” kurulmalıdır. “

MHP’nin kırsal kalkınma konusunda hala çağdaş ve geçerli olan, uygulanması mümkün olan doğum tarihi 1970’li yıllar olan “Tarım Kentleri” projesini gündeme taşımaması ve böyle özgün bir projeyi gündemden düşürmüş olması MHP için eksikliktir, yanlışlıktır.

 

• “Hububat, tütün, et, şeker ve süt piyasalarında denetim etkinleştirilmeli, gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılmalı, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. “

Bu paragraf bence, hiç düşünülmeden yazılmış,armut ve elma toplamı gibi olmuş.Beş üründe “denetleme” önerisi hangi anlamı ifade etmekte açık değildir.Tütünde tüketici korunması ???

• “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmelidir. “

Yerinde ve acil alınması gerekli bir tedbir. Ancak nasıl?

• “Ülkemiz şartlarına uygun yüksek verim ve kalitede tohum, fide ve fidan üretimi desteklenerek dışa bağımlılığa son verilmelidir. “

Ülkemizin fide,fidan ithalati göz önüne alınmadan yazılmış bir cümle. Tohum konusunda hemfikiriz. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.