Takip Et

TÜRK TARIMININ TÜRK EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ

Dünyada ve ülkemizde genel ekonomi içinde rakamsal payı ne olursa olsun, beslenme ve giyinme gibi iki temel ihtiyacın giderilmesinde en önemli rolü oynayan tarım sektörünün önemi gün geçtikçe büyümektedir. Çünkü tarım yaşamaya ve doğrudan beslenme ile ilgilidir. Beslenme olmadan yaşam düşünülemez.

Son yıllarda sanayileşme ve finans hareketleri dolayısıyla ülkemizde tarım sektörünün yeri giderek azalmaktadır.

TOBB’UN 2013 yılı “Tarımsal Sektör Araştırması Raporu” na göre Türkiye’nin toplam nüfusu artmasına rağmen tarımla uğraşan nüfusun azalması ve %23,2 oranına düşmesi kırsaldan şehirlere göçün bir göstergesidir. Aynı şekilde istihdam artmış olmasına rağmen tarım sektöründe istihdam azalmış ve %25,5 olmuştur. Tarımdan elde edilen gelirin 62 milyar TL civarına çıkmasına rağmen milli gelir içindeki payı azalmıştır.

Bu rapora göre tarım sektörünün gayrisafi milli hâsıla(GSMH)’ya katkısı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, sanayiye sermaye aktarımını sağlaması, iç ve dış ticarete katkıları nedeniyle de ayrıca önem kazanmaktadır.

2006 yılı sonu itibariyle 486.401 milyon YTL olarak gerçekleşen GSMH içinden tarım sektörü 49.957 milyon YTL’lik üretim ile %10,3 pay almıştır. Türk ekonomisi için önceki yıllara oranla daha verimli geçen 2006 yılına gelindiğinde ise, toplam GSMH 575.784 milyon YTL olarak gerçekleşmiş tarım sektörünün payı 53.084 milyon YTL ile %9,2 ile düşmüştür.

2015 yılına geldiğimizde ise tarımın Türk ekonomisindeki gelişime paralel olarak Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı yüzde 7.4’e düşmesine karşın tarım hala Türk ekonomisinin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir.

2015 yılı itibariyle tarım, 61 milyar dolarlık katma değeriyle ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Kendi katma değerinin yanı sıra, gıda sanayi, tekstil ve konfeksiyon sanayi başta olmak üzere diğer sektörlere hammadde temin ediyor. Tarımın, ulaştırma ve finans sektörlerine de büyük katkı yaptığını unutmamak gerekiyor. Bu çerçevede düşünüldüğünde, tarımın ekonomideki ağırlığının yüzde 7.4’ün çok çok üzerinde olduğunu söylemek ise yanlış olmaz.

2013 yılında 6 milyon 15 bin olan tarımdaki istihdam, 2014 yılında 5 milyon 470 bine indi. İstihdamındaki azalmaya rağmen tarım, yüzde 12 olan işsizliği, 2.1 puan indirerek yüzde 9.9’la tek hanede tutmayı başardı İstihdam açısından ele aldığımızda tarım sektörünün istihdam içindeki payı 2014 yılında yüzde 21,1 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında Eylül ayı sonu itibarıyla son bir yılda tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı, 2015’deki gibi yüzde 7,5 düzeyinde gerçekleşti. 2015’te yüzde 9,1 büyüyen tarım sektörü, bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 6,2 reel küçülme yaşadı.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.