Takip Et

İZMİR’DE İNCİR BAYRAMLARI-2

Hilmi Anaç ilk ncir Bayramlarının İzmir’de kutlanıldığına araştırmasında işaret etmektedir.

Dönemin gazeteleri 1925 yılındaki incir bayramı kutlamaları hakkında da önemli bilgiler vermiştir. 21 Ağustos 1925 tarihine ait Yanık Yurt şu bilgileri vermektedir: “Takip edilecek güzergâh, Punta (Alsancak), Birinci Kordon, Hükümet Konağı ve Çarşı olarak belirlenmiştir. İncir, çarşıya gelince, mağazalara nakledilecekti Ayrıca, çevreden milli kıyafetleriyle devecilerin gelerek, kafileye katılmaları sağlanacaktı.,

Yine 27 Ağustos 1925 tarihli Yanık Yurt gazetesi incir bayramı hakkındaki izlenimi şöyledir: “Dünkü tezahürat Dr. Gest denilen kundakçıya halkın mükemmel bir cevabıdır. Bu millet artık iktisadın ne olduğunu öğrenmiştir. Binaenaleyh istikbalimize kemal-i emniyetle bakabiliriz: Dün mukarrer olduğu vechle incirlerimize fevkalade merasim-i istikbaliye yapıldı.

Sabah sekiz buçukta Punta istasyonu otomobillerle, arabalarla, insanlarla hınca hınç idi. Herkes, herşey gülüyordu. Memlekete servet ve refah getiren mübarek mahsulümüzü karşılamak üzere gelenler meyanında Vali mensublarımızdan Hacim, Hoca Esad, Ticaret Odası Reisi Alaiyeli Mahmut, Borsa reisi Ferit, Belediye Reisi Aziz, Balcızade Hakkı, Ticaret Müdürü Ziya, Borsa Kâtibi Ali Hadi, Çiftçi Necati, Ticaret gazetesi sahibi Raşit Beylerle gazetemiz başmuharriri Zeynel Besim Bey ve daha birçok zevat vardı. İzmir’deki cemiyet mümessilleri, bilhassa incirle alakadar olan simsarlar, arabacılar, işçiler, merasime kâmilen iştirak etmişlerdi. Saat tam dokuzda lunaparkın karşısında merasim başladı. Evvela Ticaret Odası Reisi Mahmut Bey nutkunda incirin memleketimize has olduğundan, düşmanlarımızın bütün propagandalarına rağmen hiçbir şeye muvaffak olamadıklarından ve olamayacaklarından bahsederek aziz köylülerimize İzmir Ticaret Odası’nın teşekkür ettiğini söyledi. Müteakiben mini mini hanım kızlar tarafından müstahsillerimizin ihzar ettikleri işlenmiş süslü incir kutuları Vali Paşa’ya, mebuslarımıza, Ticaret Odası Reisi’ne ve Belediye Reisi’ne takdim edildi. Merasim başmuharririmiz Zeynel Besim Bey tarafından gazetemiz namına ihzar edilen buketin muhterem müstahsillerimize takdimiyle bitti… Bütün bu merasim icra edilirken ‘Kemal Film’in İzmir Şubesi Müdürü Süleyman ve Cezmi Beyler cereyan-ı hali filmle tespit ediyordu.

İzmir Ticaret Odası da 1925 yılındaki incir bayramı kutlamalarına bir dizi hazırlıklarla katıldı. 20 Ağustos 1925’te Ticaret Odasında toplanan bir komisyon, incir bayramı olarak kutlanacak olan 26 Ağustos tarihi için izlenecek programı bile önceden hazırlamıştı. Buna göre, sabah erkenden yetmiş seksen kadar araba ve üç dört katar deve hazırlanacak, bunlar bayraklar ve dallarla süslenecekti. Bu kafileyle yeni sezonun incir piyasaya sürülmüş olacaktı. Develerin üzerinde temiz giyinmiş küçük çocuklar bulunacak, kafilenin önünde dört yüz kadar incir amelesi muntazam bir şekilde yürüyecekti. Arabalar hepsi bir hareket edecek ve herhangi biri kafileden ayrılmayacaktı.

 

Mehmet Ziya Bey, İncir Bayramı’nı anlattığı bölümde “İncir Amele Bayramı” diye başlık atmıştır. İncir işçileri; kendilerine ait örgütleri olan, iktisadi yaşamda önem verilen ve Batı Anadolu’da hatırı sayılır bir çoğunluğa sahip emekçi sosyal gruplardı. (İmparatorluktan beri sendikal örgütlenmeleri bile vardı. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.