Takip Et

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA GÜVENCESİ

Gıda güvencesi deyimi içerisinde pek çok kavramı barındırmaktadır.Ana başlıklar olarak gıdaya erişim,sağlıklı gıda tüketme bu deyimin iki ana ögesi durumundadır.Gıda güvencesinin önemini Melek Akdoğan-Gedik’in şu cümleleri ile özetleyebiliriz:

“Yaşamın devam edebilmesi canlıların büyüme ve gelişiminin sağlanması ile sağlıklarının korunması, yaşam döngüsünün en önemli olgusu olan beslenme sayesinde olur. İnsanlık tarihi boyunca insanların beslenme alışkanlıkları değişim göstermiştir.”

Ülkemiz insanı,ülkemizin ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi ve ülkemizi ziyaret eden turizm amaçlı misafirler ve sığınmacılar için de gıda güvencesi son derece önemlidir.Bu öneme binaen devlete,sivil tolum kuruluşlarına ,mesleki örgütlere,üniversitelere de birtakım görevler düşmektedir.

“Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, tarım ve gıda sektöründeki STK’lar ve faaliyet gösteren işletme ve firmaların, tüketicilere yeterli ve dengeli beslenme imkânı sunarak gıda güvencesini sağlama amacıyla sürdürülebilir üretimi merkeze alması;

Sürdürülebilir üretimin sağlanması için teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerin yeniden tespit edilmesi, bu arazilerin sulama altyapı yatırımlarının tamamlanması. Mevcut sulama altyapısının su tasarrufunu en üst seviyeye çıkaracak şekilde modernize edilmesi;

Başta su kaynakları olmak üzere tarım arazileri ve doğal kaynakların dikkatli ve verimli kullanımı için projeler geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için de üretim ile ilgili bazı planlamaların hayata geçirilmesi şarttır.

“Ülke toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı için tarım havzalarının ayrıntılı olarak yeniden tespit edilmesi;

ülke ihtiyaçları, ihracat potansiyeli, ürünün stratejik önemi, üretim açığı olup olmaması, üretici gelir istikrarının sağlanması ve benzeri unsurlar göz önünde bulundurularak üretimin tarımsal desteklemelerle yönlendirilmesi.

Üretim planlaması için etkin ekonomik örgütlenmenin sağlanması, kooperatifleşmenin önündeki engellerin kaldırılması ve teşvik edilmesi. Üretici kooperatiflerinin yanı sıra tüketici ve pazarlama kooperatiflerinin de yaygınlaştırılması. Kayıt dışılıkla mücadelenin etkinleştirilmesi. Pazarlama kanallarının etkin çalıştırılması.

Tarımsal üretimin stratejik önemi ve ülke ekonomisine katkısı göz önüne alınarak gıda ürünlerinin arzını ve fiyatını istikrarlı hale getirmek için dış ticaret önlemlerinin temkinli ve ihtiyatlı bir yaklaşımla tasarlanması

Kaynak:3.Milli Tarım Şurası Gıda Güvenliği ve Güvencesi Komisyon Raporu

Melek Akdoğan-Gedik: Küresel Kamusal Mal Olarak Gıda Güvencesi: OECD Ülkeleri İçin Bir Değerlendirme

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.