Takip Et

ABD TARIM POLİTİKALARI: DESTEKLEMELER

ABD tarımsal örgütlenme ve örgütlerin dünya tarım ürünleri ve gıda piyasalarına hakim olması için farklı dönemlerde farklı örgütlenme ve destekleme modelleri yaratmıştır.

Hızlı değişen dünya talebi dönemlerinde, hükümet ürün depolama ve rezerv yapma programlarına yöneldi. Hükümet stoklama programlarına alternatif olarak çiftçinin sahip olduğu rezervler, fiyatları istikrarlı hale getirmek için kuruldu fakat politikacılar bunu destekleme fiyatları gibi kullandı.

1980’li yılların başında, birçok ürün için fiyatlar kredi oranlarına dayanmaktaydı ve bu geçici bir problem olarak dikkate alındı. Arazilerin tarımsal üretimden geri çekilmesi için çiftçilere ürün formunda ödeme yapılmıştır. Fazlalık giderilince, problemin ortadan kalktığı zannedilmiştir. Hâlbuki yüksek gelir destekleriyle güçlü üretim teşvikleri devam etti.

ABD’de 1996-2001 yıllarını kapsayan ve Federal Tarımsal İyileştirme ve Reform Yasası ile fark ödeme sistemi yerine üretim ve verimden tamamen bağımsız doğrudan gelir ödemelerine geçilmiştir. Bu politikayla, maliyeti önceden belirlenebildiği için bütçe harcamalarını azaltmak, üretici gelirlerini korurken piyasa güçlerinin üretim ve ticaretteki etkisini artırmak, üretim üzerindeki kontrol gereğini kaldırmak veya azaltmak ve en önemlisi tarım ürünlerinin rekabet gücünü ve ihracat düzeyini artırmak hedeflenmiştir. Ödemeler hektar başına üretim miktarlarına bağlı olarak işletmelere yapılmıştır. Programdan faydalanan üreticilerin; yürürlükteki çevre ve doğal kaynakları koruma planlarına, sulak alan ve ekim esnekliği ile ilgili önlemlere ve araziyi tarımsal üretimde tutma şartlarına uymaları zorunlu tutulmuştur.

2002-2007 yılları arasında Bir önceki tarım politikalarının yerini alan bu kanunla, Üretim Esnekliği Kontrat Ödemelerinin yerini, Sabit Doğrudan Ödemeler almıştır. Desteklemenin uygulama şekli değişmemiş fakat önceden destek kapsamında olan buğday, mısır, arpa, sorgum,yulaf, pamuk ve pirince ilave olarak, soya fasulyesi, diğer yağlı tohumlar ve yer fıstığı da bu destekleme kapsamına alınmıştır.

2007 tarım kanunu ile ABD Tarım Bakanlığına aşağıdaki alanlarda destek sağlamasına imkân vermektedir. 1. Ürün Programı Desteği, 2. Koruma ve Orman, 3. Yenilenebilir Enerji, 4. Ticaret, 5. Gıda Kuponları ve Diğer Beslenme Yardımları, 6. Kırsal Kalkınma.

Ürün programlarında piyasa kredi oranları yeniden gözden geçirilmiş, doğrudan ödemeler artırılmış, gelir getirici geri-dönüşüm programları oluşturulmuş, ödeme sınırları daraltılmış, korumayı geliştirici ödeme alternatifi sağlanmış, süt geliri kaybı kontrat programı oluşturulmuş, Şeker programına devam edilmiştir.

Kırsal kalkınma başlığı altında, esneklik ve etkinliği artırmak için kırsal kalkınma programları birleştirilmiş, kırsal alanlardaki hayati öneme sahip hastanelerin iyileştirilmesine 1,6 milyar Dolar bütçe ayrılmış, kırsal altyapıya 500 milyon Dolara kaynak sağlanmıştır.

Bunların yanında araştırma faaliyetlerine 1,5 milyar bir kaynak ayrılmış, Odun Enerji Programı için kaynak temin edilmiş, orman idaresi sorunlarının çözümü için program geliştirmeye kaynak sağlanmış, Bio enerjiye bu tarım kanununda özel bir önem verilmiş ve 3,25 milyar kaynak ayrılmıştır.

ABD Tarım sektörü için Tarım fiyatlarını ve gelirlerini doğrudan desteklemek için dört temel araç vardır. Bunlar, fiyat desteği kredileri ve satın almalar, hedef fiyatları ve doğrudan ödemeler ve pazarlama kredileridir. Yeni bir potansiyel araç ise temel satın almadır.Kaynak:İnternet Anonim 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.