Takip Et

JEOTERMAL ENERJİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİ BOR ETKİSİ-1

Son yıllarda Aydın ilinin güncelini en çok meşgul eden konuların başında jeotermal, enerji üretimi ve bu üretimin insana, çevreye, tarıma, hayvanlara etkisinin ne olduğu tartışılmaktadır. Bu tartışmanın temelini ise jeotermal enerji üretimi esnasında, jeotermal enerji üretim sisteminin yukarıda saydığımız zenginliklere yaptığı etki oluşturmaktadır. Etkinin ise temelinde jeotermal akışkanların bileşiğinde bulunan sıvı ve gaz halindeki bileşik ve elementlerin olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Ülkemizde çevre bilinci oluşmaya başladıktan sonra, özellikle enerji sistemlerinin de çevreye etkileri bilimsel olarak akademik düzeyde araştırılmaya başlandı.

1969 yılında Buharkent/Kızıldere’de ilk jeotermal faaliyetlerin başlaması ile beraber jeotermal sistemlerin çevreye olumsuz etkileri de görülmeye başlandı. Bu etkilenmeyi gören ve ele alınmasında gereklilik hisseden akademisyenler, üniversiteler düzeyinde jeotermal sistemlerin etkilerini bilimsel olarak incelemeye başladılar.

2000’li yılların başlarından itibaren bu konuya ele alınmaya başlayınca özellikle;

Gülden Gökçen, Nurdan Yıldırım Özcan’ın Jeotermal Uygulamalar Ve Çevresel Etki Değerlendirme,

Mebrure Badruk’un Jeotermal Enerji Uygulamalarında Çevre Sorunları,

İ.Tökmeci’nin Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri ve Yasal Mevzuat Bitirme Projesi,

SevgiTokgöz Güneş ve S., Türkman’ın Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri,

N.Oruç’un. Büyük Menderes Havzasında Jeotermal Enerji Üretimi ve Bor Kirliliği,

K.Batur,S Şener, MÖzkara, ve G Yeşilyurt’un Jeotermal Atıkların Büyük Menderes Nehri’ne Karıştırılmasının Aşağı Büyük Menderes Havzasının Tarımsal Yapısına Etkileri,

G. G Günerhan’ın Jeotermal Enerji Uygulamalarının Çevresel Etkileri,

C.Güneş, G Tarcan’ın Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri,

Mehmet Paker’in Kızıldere jeotermal alanındaki toprak ve sedimanlarda ağır metal birikimi,

Sedat Karaman-Ahmet Kurunç’un Seraların Jeotermal Enerji ile Isıtılmasında Ortaya Çıkabilecek Çevresel Etkiler,

Bülent Okur, Hüseyin Yener, Nur Okur, Eşref İrget’in Büyük Menderes Nehrindeki Bazı Kirletici Parametrelerin Aylık Ve Mevsimsel Olarak Değişimi,

Doğan Akar’ın Jeotermal Santrallerin n Çevresel Etkileri,

A. Kıvanç Kutluca- Gülden Gökçen’in Jeotermal Elektrik Üretiminin Sosyo-Ekonomik Etkileri, Kızıldere Jeotermal sahası,

DSİ 21.Bölge Müdürlüğü’nün Büyük Menderes Kirlilik Raporları,

Sayın Tahir Ungor’un çalışma ve konferansları,

Ve son olarak da tarafımızdan kaleme alınıp ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri, maden mühendisleri odalarınca ve akademik çevrelerce talep edilerek, geniş bir kesim tarafından ilgi ile ele alınan Jeotermal Enerji, Çevre ve Tarım, adlı çalışmamız bu alanda kamuoyunun ilgisini jeotermal enerji-çevre kirliliği noktasına odaklanmasına neden olmaya başladı.

Bu yazı serimizde jeotermal enerjinin çevreye etkilerini elden geldiğince rivayetlerden uzak ve bilgi kirliliğinin dışında ele almaya çalışacağız.

Yarın devam edeceğiz. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.